Βιβλιογραφίες 

Λογισμικό για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής 

Οι κυριότεροι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού 

Ομάδα εργασίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Κουτσογιάννης

Συγγραφή κειμένων:

  • Δ. Κουτσογιάννης
  • Ι. Κίτσου
  • Αθ. Ράλλη
  • Ι. Χαρισιάνη
Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιούν 2010, 11:31