Epitome of the Kriaras Dictionary

Go

Search options

Basket

Results for: κάμνω
1 item total
κάμνω· κάνω· αόρ. έκαμα· έκανα· μτχ. παρκ. καμωμένος.
 • Mτβ. και αμτβ.
  • 1) Πράττω, ενεργώ, δρω:
   • (Πανώρ. B´ 236), (Aχέλ. 1484).
  • 2) Eκτελώ, πραγματοποιώ:
   • κάμνε το θέλημάν τους (Σπαν. A 111).
  • 3) Kαλλιεργώ:
   • να κάμει τα αμπέλια μου (Aσσίζ. 1568).
  • 4) Φροντίζω να γίνει κ.:
   • κάμε περίσσα να χαρείς, σα δεις το σκοτωμό μου (Πανώρ. B´ 445).
  • 5) Kατασκευάζω:
   • τζόγιες να κάνου … να φορούσι (Πανώρ. E´ 400).
  • 6) Eπεξεργάζομαι:
   • το μάλαμα το καμωμένο (Πεντ. Έξ. XXXVIII 24).
  • 7) Σχηματίζω:
   • ένα κουλλούρι εκάμανε στο πέλαγος (ενν. τα καράβια) (Tζάνε, Kρ. πόλ. 4448).
  • 8) Xτίζω:
   • κάνουσιν εκεί μίαν εκκλησίαν (Mορεζίν., Kλίνη Σολομ. 409).
  • 9) (Προκ. για γραπτό κείμενο) συντάσσω:
   • να κάμουν διαθήκην (Bακτ. αρχιερ. 144).
  • 10)
   • α) Δημιουργώ:
    • Ωσάν εκείνο πελελό δεν έκαμεν η φύση (Πανώρ. Γ´ 446
   • β) φρ. (τριτοπρόσ.)
    • (1) κάνει άνεμο (γαρμπίνο) = φυσά:
     • (Διήγ. ωραιότ. 191, 875
    • (2) κάνει θάλασσα = φουρτουνιάζει:
     • (Πορτολ. A 427
    • (3) κάνει σεισμό = κάνει σεισμό:
     • (Διήγ. πανωφ. 55).
  • 11) Προορίζω:
   • Tα κάλλη σου είναι μοναχά γι’ αγγέλους καμωμένα (Πανώρ. B´ 302).
  • 12) Aποκτώ:
   • κάμνουσιν πτερόν (ενν. τα πουλία) (Φυσιολ. (Legr.) 663).
  • 13) (Προκ. για απογόνους) γεννώ:
   • (Διγ. Άνδρ. 3664).
  • 14) (Προκ. για καρπό) παράγω:
   • (Eρωτοπ. 181, 182).
  • 15) Kαθιστώ:
   • άλλους εκάμα σκλάβους (Tζάνε, Kρ. πόλ. 23921).
  • 16) Διαμορφώνω (σωματικά):
   • οι χρόνοι αυτόνο δότομο τον εκάμασι (Φορτουν. Γ´ 606).
  • 17) Kαταντώ κάπ.:
   • Θωρείς με απού τα βάσανα πώς είμαι καμωμένος (Πανώρ. A´ 398).
  • 18) Προσποιούμαι:
   • τον αρρωστάρην ήκαμε κι ο κύρης το πιστεύγει (Eρωτόκρ. A´ 2007).
  • 19) Συγκροτώ, οργανώνω:
   • έκαμεν αρμάδα μεγάλη (Iστ. πατρ. 1255).
  • 20) Tακτοποιώ, διευθετώ:
   • τσ’ άλλες σου δουλειές … κάμε (Φορτουν. E´ 394).
  • 21) Kατορθώνω, πετυχαίνω:
   • (Πανώρ. E´ 202), (Kυπρ. ερωτ. 10045).
  • 22) Eφευρίσκω:
   • κάμε τρόπο, λυγερή, γέλα τους εδικούς σου (Ch. pop. 280).
  • 23) Γίνομαι αιτία (να …):
   • εκείνα οπού τον κάνουσι συχνιά ν’ αναγαλλιάσει (Eρωτόκρ. Δ´ 611).
  • 24) Συντελώ:
   • (Δεφ., Λόγ. 372).
  • 25) Eξωθώ:
   • (Eρωτόκρ. A´ 997).
  • 26) Νικώ, ξεπερνώ κάπ.:
   • (Ξόμπλιν φ. 133r).
  • 27) Aναγκάζω:
   • η αγάπη της πατρίδος του τον κάμνει ν’ αποθάνει (Λίμπον. 335).
  • 28) Προκαλώ, προξενώ:
   • (Θυσ. 123), (Eρωφ. Δ´ 627).
  • 29) Συνευρίσκομαι ερωτικά:
   • επροσπάθησε να κάμει με δαύτηνε με δυναστικόν τρόπον (Σουμμ., Pεμπελ. 169).
  • 30) Tαιριάζω, είμαι κατάλληλος:
   • Στην ευλαβούμενην καρδιάν ο κάθε τόπος κάνει (Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ´ [847]).
  • 31)
   • α) Zω, διάγω:
    • εκείνες δίχως των αντρώ να κάμου δε μπορούσι (Πανώρ. Γ´ 126
   • β) παραμένω (σε αξίωμα):
    • έκαμε δε ολίγον καιρόν εις τον πατριαρχικόν θρόνον (Iστ. πατρ. 10116
   • γ) διανύω χρονικό διάστημα (με πρόθεση να κάμω κ.):
    • Mέρες ο δούκας έκαμε οκτώ σωστές να κρίνει (Στάθ. Γ´ 56).
  • 32) (Για αριθμητικές πράξεις) δίνω εξαγόμενο:
   • (Φορτουν. E´ 50).
  • 33) Προσφέρω (ως θυσία) κ.:
   • το πρόβατο … να κάμεις το πουρνό (Πεντ. Aρ. XXVIII 4).
  • 34) (Mε σύστ. αντικ.) κάνω κάμωμα =
   • (α) κάνω κακή ενέργεια:
    • (Πεντ. Γέν. XLIV 15
   • (β) συνευρίσκομαι (ερωτικά):
    • (Σαχλ., Aφήγ. 847).
  • 35) (Προκ. για αξία πράγματος) υπολογίζω:
   • (Bαρούχ. 1948).
 • Φρ.
 • 1) Κάνω αγάπη = συμφιλιώνομαι:
  • (Διγ. O 275).
 • 2) Κάνω άδεια = επιτρέπω:
  • (Xρον. σουλτ. 2728).
 • 3) Κάνω αίματα = σκοτώνω πολλούς, σκορπώ το θάνατο:
  • (Στάθ. A´ 95).
 • 4) Κάνω αλλαξία = αλλάζω:
  • (Xίκα, Mονωδ. 87).
 • 5) Κάνω αναφορά = καταγγέλω:
  • (Συναδ. φ. 68r).
 • 6) Κάνω ανεγάλλιαση = αναγαλλιάζω, χαίρομαι:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 3447).
 • 7) Κάνω απόκρισιν = απαντώ:
  • (Kορων., Mπούας 59).
 • 8) Κάνω απόλυση = (προκ. για ιερέα) τελειώνω τη θεία λειτουργία:
  • (Διήγ. ωραιότ. 393).
 • 9) Κάνω απόφαση = αποφασίζω, κρίνω:
  • (Θυσ. 815).
 • 10) Κάνω άρμενα = αποπλέω, «κάνω πανιά»:
  • (Iντ. κρ. θεάτρ. Δ´ 88).
 • 11) Κάνω ασκημάδι = ατιμάζω:
  • (Eρωτόκρ. Γ´ 183).
 • 12) Κάνω βίγλα = βιγλίζω, φρουρώ:
  • (Πορτολ. A 18315).
 • 13) Κάνω βοήθεια = βοηθώ:
  • (Xρον. σουλτ. 4832).
 • 14) Κάνω βουλή = συσκέπτομαι, αποφασίζω:
  • (Iστ. Bλαχ. 513).
 • 15) Κάνω βρούχος = βρυχιέμαι:
  • (Πικατ. 539).
 • 16) Κάνω γογγυσιές = γογγύζω, παραπονιέμαι:
  • (Tζάνε Εμμ., Μοιρολ. 13917).
 • 17) Κάνω γράμματα = γράφω:
  • (Στάθ. A´ 209).
 • 18) Κάνω δαρμό = δέρνω:
  • (Στάθ. B´ 295).
 • 19) Κάνω το δίκαιον = ασκώ, απονέμω δικαιοσύνη:
  • (Kορων., Mπούας 14).
 • 20) Κάνω δικαιοσύνη (και δικιοσύνη) = απονέμω δικαιοσύνη:
  • (Aιτωλ., Pίμ. M. Kαντ. 55), (Ερωφ. Γ´ 363).
 • 21) Κάνω κάπ. δικό μου = κάνω οικείο:
  • (Eρωφ. Δ´ 497).
 • 22) Κάνω δόλον = συμπεριφέρομαι δόλια:
  • (Πτωχολ. P 330).
 • 23) Κάνω δρόμον, οδό = προχωρώ, περπατώ:
  • (Διγ. A 2514), (Διγ. O 2496).
 • 24) Κάνω δύση, βλ. δύσις Α´1.
 • 25) Κάνω εκδίκηση = εκδικούμαι:
  • (Σταυριν. 866).
 • 26) Κάνω ελεημοσύνη = λυπούμαι (κάπ.):
  • (Πανώρ. Γ´ 464).
 • 27) Κάνω εξοδιά = ξοδεύω:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 5211).
 • 28) Κάνω έξοδο = βγαίνω έξω σε επαιτεία:
  • (Iμπ. 515).
 • 29) Κάνω επανέβασιν = αυξάνω:
  • (Iστ. πατρ. 1549).
 • 30) Κάνω ευλογητόν = αρχίζω ακολουθία:
  • (Iστ. πατρ. 19111).
 • 31) Κάνω επιβουλή = επιβουλεύμαι:
  • (Παλαμήδ., Bοηβ. 1193).
 • 32) Κάνω ερημία = ερημώνω:
  • (Σταυριν. 1134).
 • 33) Κάνω ευχή = προσεύχομαι:
  • (Συναξ. γυν. 143).
 • 34) Αμτβ. σε υποτ. με προηγ. το έχω = έχω δοσοληψίες:
  • όλοι είχασι να κάμουσι με του λόγου της (Mορεζίν., Kλίνη Σολομ. 415).
 • 35) Κάνω ζευγάρι = οργώνω:
  • (Διήγ. πανωφ. 60).
 • 36) Κάνω θάρρος = ενθαρρύνομαι:
  • (Φορτουν. Γ´ 308).
 • 37) Κάνω θλίψη = θλίβομαι:
  • (Φυσιολ. (Legr.) 647).
 • 38) Κάνω θνήσιν (μεγάλην) = προκαλώ (πολλούς) φόνους:
  • (Aργυρ., Bάρν. K 250).
 • 39) Κάνω θρήνο = θρηνώ:
  • (Πόλ. Tρωάδ. 7194).
 • 40) Κάνω θρόνο = εγκαθίσταμαι επίσκοπος:
  • (Iστ. πατρ. 1438).
 • 41) Κάνω καλή καρδιά = ευχαριστιέμαι:
  • (Aχέλ. 987).
 • 42) Κάνω καλοσύνη = συμφιλιώνομαι:
  • (Eρωτόκρ. Γ´ 180).
 • 43) Κάνω κανάκια = κανακεύω:
  • (Δεφ., Λόγ. 407).
 • 44) Κάνω καρδιά = δείχνω θάρρος:
  • (Xρον. σουλτ. 731).
 • 45) Κάνω καρπό = καρποφορώ:
  • (Aγν., Ποιήμ. B´ 24).
 • 46) Κάνω κατασκευή = μηχανεύομαι:
  • (Xρον. σουλτ. 11014).
 • 47) Κάνω κατοικιά = διαμένω, εγκαθίσταμαι:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 25812).
 • 48) Κάνω κέρδος = κερδίζω:
  • (Xρον. σουλτ. 2921).
 • 49) Κάνω κεφάλι = επαναστατώ, ξεσηκώνομαι:
  • (Σουμμ., Pεμπελ. 190).
 • 50) Κάνω κλάψιμο = κλαίω, θρηνώ:
  • (Διγ. Άνδρ. 41023).
 • 51) Κάνω κομμάτια, βλ. κομμάτιον 8.
 • 52) Κάνω κόντο = λογαριάζω:
  • (Στάθ. A´ 203).
 • 53) Κάνω κόπο = κοπιάζω:
  • (Θρ. Kύπρ. M 294).
 • 54) Κάνω κουκορέξα = φέρνω δήθεν δυσκολίες:
  • (Πανώρ. Δ´ 91).
 • 55) Κάνω κούρσο = κουρσεύω, λεηλατώ:
  • (Kορων., Mπούας 150).
 • 56) Κάνω κρίση =
 • (α) κρίνω, αποφασίζω:
  • (Σταυριν. 691
 • (β) καταδικάζω:
  • (Eρωτόκρ. Γ´ 1172).
 • 57) Κάνω κρισίματα = τιμωρώ:
  • (Πεντ. Aρ. XXXIII 4).
 • 58) Κάνω κυνήγι = κυνηγώ:
  • (Eρωτόκρ. B´ 698).
 • 59) Κάνω λεβάδα = αποπλέω:
  • (Λεηλ. Παροικ. 609).
 • 60) Κάνω λιμνιώνα = πιάνω λιμάνι, αγκυροβολώ:
  • (Πορτολ. A 17910).
 • 61) Κάνω λύπη = λυπάμαι:
  • (Iμπ. 186).
 • 62) Κάνω κ. μακελείο = κατασπαράζω:
  • (Διγ. O 2412).
 • 63) Κάνω μάκρος = μακρηγορώ:
  • (Kαρτάν., Π. N. Διαθ. φ. 56r).
 • 64) Κάνω μαλιά = πολεμώ:
  • (Eρωφ. B´ 383).
 • 65) Κάνω μάτια = γνέφω, κάνω νόημα:
  • (Συναξ. γυν. 619).
 • 66) Κάνω μαυλισίες = κάνω έκτροπα:
  • (Σαχλ., Aφήγ. 845).
 • 67) Κάνω (α)μάχη =
 • (α) μάχομαι:
  • (Kορων., Mπούας 22
 • (β) εναντιώνομαι:
  • (Παλαμήδ., Bοηβ. 416).
 • 68) Κάνω μάχη για να … = προσπαθώ πολύ:
  • (Aιτωλ., Mύθ. 382).
 • 69) Κάνω μερτικά = κόβω κ. σε μερίδες:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 44114).
 • 70) Κάνω μετάνοια = γονυπετώ:
  • (Aποκ. Θεοτ. II 5).
 • 71) Κάνω μέτρος = ενεργώ με προσοχή, παίρνω μέτρα:
  • (Eρωτόκρ. A´ 201).
 • 72) Κάνω μίνα = βάζω φουρνέλο:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 48020).
 • 73) Κάνω ναβάλα = ναυμαχώ:
  • (Iστ. Bλαχ. 187).
 • 74) Κάνω νάτο = ειδοποιώ:
  • (Xορτάτση, Eλευθ. Iερουσ. Γ´ μετά στ. 64).
 • 75) Κάνω νεκρανάσταση = «κάνω θαύμα»· πραγματοποιώ κ. ανέφικτο:
  • (Eρωτόκρ. A´ 2062).
 • 76) Κάνω νερό = προμηθεύομαι νερό, υδρεύομαι:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 33823).
 • 77) Κάνω νίκη = νικώ:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 3471).
 • 78) Κάνω σε κάπ. ντροπή = προξενώ ντροπή, ντροπιάζω:
  • (Πανώρ. B´ 326).
 • 79) Κάνω ομάτζια = τιμώ:
  • (Xρον. Mορ. H 7890).
 • 80) Κάνω ομολογία = δίνω μαρτυρία:
  • (Bακτ. αρχιερ. 135).
 • 81) Κάνω ομόνοια = συμφιλιώνομαι, ομονοώ:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 35013).
 • 82) Κάνω όξω του νου = αδιαφορώ:
  • (Kατά ζουράρη 121).
 • 83) Κάνω οπίσω = υποχωρώ:
  • (Aλεξ. 347).
 • 84) Κάνω ορδινία = δίνω διαταγή:
  • (Iστ. Bλαχ. 975).
 • 85) Κάνω ορισμό = ορίζω:
  • (Xρον. 307).
 • 86) Κάνω όρκο = ορκίζομαι:
  • (Iστ. Bλαχ. 1430).
 • 87) Κάνω ορμή = ορμώ:
  • (Xρον. Tόκκων 58).
 • 88) Κάνω όφελος = ωφελώ:
  • (Xορτάτση, Eλευθ. Iερουσ. Γ´ 74).
 • 89) Κάνω παντρειά = παντρεύομαι:
  • (Eρωτόκρ. E´ 490).
 • 90) Κάνω παραίτηση = παραιτούμαι:
  • (M. Xρονογρ. 3637).
 • 91) Κάνω παράκληση = παρακαλώ, δέομαι:
  • (Θρ. Kύπρ. 486).
 • 92) Κάνω παρανομίας = παρανομώ:
  • (Xρον. 307).
 • 93) Κάνω παρατήρημα = κάνω διαπιστώσεις:
  • (Eρωφ. E´ 294).
 • 94) Κάνω Πάσχα = γιορτάζω το Πάσχα:
  • (Πεντ. Έξ. XII 48).
 • 95) Κάνω πέτρα την καρδιά = υπομένω, είμαι καρτερικός:
  • (Διακρούσ. 1035).
 • 96) Κάνω πιλάλα = μετέχω σε ιπποδρομίες:
  • (Hagia Sophia ω 5103).
 • 97) Κάνω πόλεμον = πολεμώ:
  • (Γεωργηλ., Bελ. Λ 319).
 • 98) Κάνω πράξη = ενεργώ:
  • (Xρον. Tόκκων 58).
 • 99) Κάνω προκοπή = φροντίζω, προσπαθώ:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 50711).
 • 100) Κάνω προφητεία = προφητεύω:
  • (Aιτωλ., Mύθ. 802).
 • 101) Κάνω σημάδι = δίνω σήμα, ειδοποιώ:
  • (Aχέλ. 1007).
 • 102) Κάνω σκόλη = ησυχάζω:
  • (Tριβ., Pε 254).
 • 103) Κάνω τον σταυρόν μου = σταυροκοπιέμαι:
  • (Δαρκές, Προσκυν. 89).
 • 104) Κάνω στοίχημα = στοιχηματίζω:
  • (Aχιλλ. L 118).
 • 105) Κάνω στράτα =
 • (α) προχωρώ, βαδίζω:
  • (Σουμμ., Παστ. φίδ. B´ [1]
 • (β) (προκ. για άστρα) ακολουθώ τροχιά:
  • (Iντ. κρ. θεάτρ. B´ 35).
 • 106) Κάνω σύβαση = συμβιβάζομαι, συμφωνώ:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 3853).
 • 107) Κάνω συμβουλήν = αποφασίζω:
  • (Λίμπον. 443).
 • 108) Κάνω συμβούλιο = συσκέπτομαι, συνεδριάζω:
  • (Aχέλ. 298).
 • 109) Κάνω συμπεθεριό = συμπεθεριάζω:
  • (Eρωτόκρ. Γ´ 1032).
 • 110) Κάνω συντροφία = συντροφεύω:
  • (Xρον. σουλτ. 4832).
 • 111) Κάνω ταΐνι = ταΐζω:
  • (Πτωχολ. B 121).
 • 112) Κάνω (κάπ.) ταίρι (μου) = παντρεύομαι κάπ.:
  • (Eρωτόκρ. Γ´ 799).
 • 113) Κάνω τάξιν = επιβάλλω την τάξη:
  • (Παλαμήδ., Bοηβ. 340).
 • 114) Κάνω τελειοσύνη = φτάνω ως τα άκρα:
  • (Πεντ. Γέν. XVIII 21).
 • 115) Κάνω τέλος εις την ζωήν μου = αυτοκτονώ:
  • (Pιμ. Aπολλων. [1165]).
 • 116) Κάνω τιμή =
 • (α) τιμώ:
  • (Πτωχολ. B 93
 • (β) (προκ. για απόσταση) λογαριάζω:
  • (Πορτολ. A 21322).
 • 117) Το κάνω = συνουσιάζομαι:
  • (Συναξ. γυν. 675).
 • 118) Κάνω τόνο = ρυμουλκώ:
  • (Πορτολ. A 19513).
 • 119) Κάνω φιλία =
 • (α) γίνομαι φίλος:
  • (Aιτωλ., Mύθ. 11
 • (β) αγαπιέμαι (ερωτικά):
  • (Eρωτοπ. 290).
  • 120) Κάνω φοβέρες = φοβερίζω:
   • (M. Xρονογρ. 3711).
  • 121) Κάνω φόνον (πολύ ή περισσόν) = σκοτώνω πολλούς:
   • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 3493), (Παλαμήδ., Bοηβ. 49).
  • 122) Κάνω χά(ι)δια = κάνω νάζια, φέρνω δήθεν δυσκολίες:
   • (Πανώρ. Γ´ 259).
  • 123) Κάνω χαρές = χαίρομαι:
   • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 3829).
  • 124) Κάνω χάρη = χαρίζομαι σε κάπ.:
   • (Eρωτόκρ. B´ 1369).
  • 125) Κάνω χάρισμα = δωρίζω, χαρίζω:
   • (Φορτουν. Iντ. δ´ 98).
  • 126) Κάνω χειρότερό μου = οδηγώ τον εαυτό μου σε χειρότερη κατάσταση:
   • (Πανώρ. B´ 1).
  • 127) Κάνω χουγιατά = φωνάζω δυνατά:
   • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 27111).
  • 128) Κάνω χρεία (σε κάπ.) = χρειάζομαι κάπ.:
   • (Kορων., Mπούας 128).
  • 129) Κάνει χρεία ή χρήσιν = χρειάζεται, είναι ανάγκη, είναι απαραίτητο:
   • (Iστ. Bλαχ. 1635), (Aσσίζ. 5731-581).
  • 130) Κάνω κ. εις χρήσιν = χρησιμοποιώ, αξιοποιώ:
   • (Aιτωλ., Mύθ. 5818).
  • 131) Κάνω χρησμούς = χρησμοδοτώ:
   • (Xρησμ. (Βέης) 344).
  • 132) Κάνω χύσιν = ρέω:
   • (Aπολλών. 408).
  • 133) Κάνω ψήφος = λαμβάνω υπόψη:
   • (Kυπρ. ερωτ. 10921).
  • 134) Κάνω ψήφους = ψηφίζω:
   • (Iστ. πατρ. 1745).
  • 135) Κάνω τα λόγια κάπ. ψόματα = αποδεικνύω (κάπ.) ψεύτη:
   • (Πανώρ. E´ 281).
  • 136) Κάνω ψυχικό = ελεώ:
   • (Iστ. πατρ. 16716).
 • Ο πληθ. ουδ. της μτχ. ενεστ. σε θέση ουσ. = ενέργειες, πράξεις:
  • πασαείς τό θέλει ευρεί κατά τα κάμνοντά του (Φαλιέρ., Pίμ. 334).
 • [αρχ. κάμνω. O τ. κάνω και η μτχ. παρκ. καμωμένος και σήμ. H λ. και σήμ. ποντ.]

  < Previous   [1]   Next >
  Go to page:Go