Οδηγοί και πηγές 

Κατάλογος Συνδέσμων 

Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα, Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών 

ΗΠΑ

Bates College, Lewiston, Maine, USA

 • Αρχείο Υδατοσήμων «The Watermark Archive - The Archive of Papers and Watermarks in Greek Manuscripts»

Catholic University of America, Washington DC, USA

 • Πρόγραμμα Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Σπουδών (Medieval and Byzantine Studies Program)

Duke University, Durham, North Carolina, USA

 • Εκδοτική σειρά Greek, Roman and Byzantine Studies
 • Αρχείο Παπύρων του Παν/μίου του Duke (The Duke Papyrus Archive)

Harvard University, Cambridge, USA

 • Special Programs: Byzantine Studies, Medieval Studies
 • Online κατάλογος «Hollis Catalog»
 • Βυζαντινές εκδόσεις του Harvard:
  1. από το «Harvard University Press»
  2. από το «Center for Hellenic Studies»

Illinois University, Urbana-Champaign, USA

 • Σχολή Τεχνών και Επιστημών
  • Τμήμα Ιστορίας
 • Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών

Notre Dame University, Indiana, USA

 • Μεσαιωνικό Ινστιτούτο (Medieval Institute)
 • Πρόγραμμα των Early Christian Studies
 • Milton V. Anastos Library of Byzantine Civilization
 • Prosopography of the Byzantine Empire

Queens College, New York, USA

 • Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Center for Byzantine and Modern Greek Studies)
Τελευταία Ενημέρωση: 03 Σεπ 2012, 11:01