Οδηγοί και πηγές 

Κατάλογος Συνδέσμων 

Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα, Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Birmingham University, Birmingham, U.K.

 • Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Αρχαιότητας (Institute of Archaeology and Antiquity)
  • Κέντρο Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Center for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies)
  • περιοδικό Byzantine and Modern Greek Studies
  • International Sumposium on Byzantine Studies
  • Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs

Warwick University, Warwick, U.K.

 • Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης
 • Centre for Research in East Roman Studies
Τελευταία Ενημέρωση: 03 Σεπ 2012, 11:01