Οδηγοί και πηγές 

Κατάλογος Συνδέσμων 

Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα, Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών 

ΑΥΣΤΡΙΑ

Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Ινστιτούτο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Universität Wien, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik)

  • Online κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου
  • Αυστριακή Βυζαντινολογική Εταιρεία
Τελευταία Ενημέρωση: 03 Σεπ 2012, 11:01