Βιβλιογραφία 

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοπτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση 

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ, Αντιπρόεδρος του ΚΕΓ, Διευθυντής του Τμήματος Λεξικογραφίας, καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του ΑΠΘ


Σχεδιασμός-Επιμέλεια:

Άννα Δεληγιαννοπούλου, Φιλόλογος-εκπαιδευτικός


Καταγραφές-Παρουσιάσεις:

  • Άννα Δεληγιαννοπούλου, Φιλόλογος-εκπαιδευτικός
  • Ανθούλα Ζαγκλαβήρα, Φιλόλογος-εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γλωσσολογία
  • Βασιλική Φυτώκα, Φιλόλογος-εκπαιδευτικός


Συντονισμός εργασιών τεχνικού δελτίου:

Μαρία Κεσόγλου, Φιλόλογος, επιστημονική συνεργάτις του ΚΕΓ

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιούλ 2008, 15:54