Βιβλιογραφία

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοππτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση 

Παπαδάκης Μ. Μανώλης, ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 15Ο ΚΑΙ 16Ο ΑΙΩΝΑ, Κρητολογία 7, 1978, 49-72.

1. Χαρακτηριστικά έκδοσης

  • 24 σελίδες.
  • Η ύλη κατανέμεται σε ενότητες με συνεχή αρίθμηση και θεματικούς τίτλους. Με αραιωμένα στοιχεία τυπώνονται οι λέξεις που ενδιαφέρουν.
  • Βιβλιογραφικές παραπομπές κυρίως σε πηγές σε υποσελίδιες σημειώσεις.
  • Περιέχει βιβλιογραφία, πίνακα βραχυγραφιών, πίνακα πηγών και ευρετήριο λέξεων.

2. Περιεχόμενα - Παρατηρήσεις:

Οι λέξεις παρουσιάζονται με παραπομπή στη γραμματειακή πηγή και κάποιες με παραδειγματικά παραθέματα. Ερμηνεύονται, εξηγείται η μορφή και η χρήση των τροφών αλλά και η πιθανή επιβίωση των λέξεων στο κρητικό ιδίωμα. Μπορεί να συνοδεύονται και από άλλες πραγματολογικές πληροφορίες για τον τρόπο παρασκευής ή διατήρησής τους και για τις χώρες προέλευσης όσον αφορά στα εισαγόμενα προϊόντα ή σχετικές συνήθειες ή προτιμήσεις. Αυτές λειτουργούν ως σχόλια και δεν είναι οργανωμένες αλλά στηρίζονται βιβλιογραφικά. Ο μελετητής δεν επιχειρεί την ετυμολόγηση των λέξεων.

Ως πηγές χρησιμοποιεί έργα της κρητικής μεσαιωνικής γραμματείας. Τα χωρία από όπου αντλεί το γλωσσικό υλικό παρατίθενται και σε ξεχωριστό ευρετήριο. Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται μελέτες για τα έργα αυτά, το Λεξικό Κριαρά της μεσαιωνικής δημώδους ελληνικής, ο Βυζαντινών βίος και πολιτισμός του Φ. Κουκουλέ, οι μαρτυρίες περιηγητών του Σιμόπουλου και ιδιωματικά λεξικά.

3. Αξιολογικές παρατηρήσεις

Μικρή σε έκταση αλλά κατατοπιστική μελέτη και για την ορολογία τροφών-ποτών και για τις διατροφικές συνήθειες και κατ' επέκταση τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής στη μεσαιωνική Κρήτη. Στηρίζεται σε πολλές πηγές και διαπιστώνει τη συνέχεια γλωσσική ή πολιτισμική όπου αυτή μαρτυρείται. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ο πίνακας με τα χωρία των πηγών και το ευρετήριο λέξεων.

Παρουσίαση: Βασιλική Φυτώκα