Βιβλιογραφία

Ιδιωματικά Λεξικά και Γλωσσάρια 

Συνοπτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση 

2 items total [2]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Κατηγορία: Τσακωνιά

   
Ταυτότητα Έργου
Γλώσσα:Ελληνική
Συγγραφέας:

Κωστάκης Θ. Π.

Τίτλος:

Λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου

Τόμοι:

Τρεις (3). [Πρώτος (Α-Ι), Δεύτερος (Κ-Ο), Τρίτος (Π-Ω)]

Χρόνος Ά Έκδοσης:

1986 (Πρώτος και Δεύτερος τόμος), 1987 (Τρίτος τόμος)

Εκδοτικά Στοιχεία:

Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986 (Α΄και Β΄τόμος), 1987 (Γ΄τόμος)

Μορφή Δημοσίευσης:

Έντυπη

Γενική Κατάταξη:

Νεοελληνικό Ιδιωματικό - Διαλεκτικό Λεξικό

Ειδική Κατάταξη:

Λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου


ΚΛΙΜΑΚΑ: Μεσαίο (Τρίτομο Λεξικό)

  • Το Λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου του Θανάση Π. Κωστάκη περιλαμβάνει τρεις τόμους [Πρώτος τόμος (Α-Ι), Δεύτερος τόμος (Κ-Ο), Τρίτος τόμος (Π-Ω)]. Εκδόθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, στην Αθήνα το 1986 (ο Α΄ και Β΄ τόμος ) και το 1987 (ο Γ΄ τόμος).
  • Εκδίδεται 63 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Λεξικού της Τσακωνικής Διαλέκτου του Μ. Δέφνερ (1923), γιατί ο Δέφνερ ( όπως σημειώνει ο συγγραφέας στην εισαγωγή του) στο Λεξικό του περιορίστηκε μόνο να καταγράψει το λεξιλόγιο των αστών της Περιοχής του Λεωνιδίου, αγνοούσε τα σημαντικά και πλούσια χειρόγραφα του Αρχείου Οικονόμου και του ήταν άγνωστες οι τσακώνικες αποικίες της Προποντίδας (Βάτικα και Χαβουτσί) με λεξιλόγιο και φωνητική που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
  • Το κύριο μέλημα του συγγραφέα είναι κυρίως γλωσσολογικό, να καταγράψει και να διασώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό από το λεξιλόγιο και τις μορφολογικές και φωνητικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται τόσο στα χωριά της Βόρειας και Νότιας Πελοποννησιακής Τσακωνιάς όσο και στα χωριά Σέρβια και Χιονάτο του ν. Κοζάνης, όπου είναι εγκαταστημένοι οι πρόσφυγες των τσακώνικων αποικιών της Προποντίδας, Βάτικα και Χαβουτσί αντίστοιχα. Και ταυτόχρονα να παρουσιάσει και τις σημασιολογικές αποχρώσεις που παρατηρούνται κατά τόπους σ΄ όλα τα αυτά τα τσακώνικα χωριά που χρησιμοποιούν αυτήν την τόσο ιδιότυπη διάλεκτο, που έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Δωρική Διάλεκτο.
  • Η επιτόπια έρευνα, η παραμονή του στα διάφορα τσακωνοχώρια, οι βιωματικές του γλωσσικές και λαογραφικές εμπειρίες και η προσωπική του επικοινωνία με τους ηλικιωμένους και ιδιαίτερα με γερόντισσες και αμόρφωτους χρήστες των τσακώνικων ιδιωμάτων, αλλά και η ενδελεχής μελέτη και αξιοποίηση (λαογραφικής, γλωσσολογικής, λεξικογραφικής) σχετικής βιβλιογραφίας του έδωσαν το υλικό (το οποίο συγκέντρωνε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πενήντα χρόνων) που χρησιμοποίησε κατά τη σύνταξη του Λεξικού του.
  • Απευθύνεται πρώτιστα σε γλωσσολόγους και μελετητές της Τσακωνικής κυρίως Διαλέκτου, αλλά και των άλλων νεοελληνικών διαλέκτων και γενικότερα της νεοελληνικής γλώσσας. Αγγίζει όμως συναισθηματικά όχι μόνο τους ελάχιστους τσάκωνες αλλά και όλους όσους συγκινούνται από το ότι μία διάλεκτος της νέας ελληνικής αποτελεί «λείψανο» μιας αρχαίας ελληνικής διαλέκτου.
  • Η έκδοση είναι αρκετά καλαίσθητη και ποιοτική, δίστηλη σελίδα με κεφαλίδες, σε μέγεθος Α4 και ευδιάκριτη την έκταση κάθε άρθρου και των μερών του