ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Καταγραφή 

Η Λογοτεχνία στο Διαδίκτυο 

Ηλεκτρονικές σελίδες για τη Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία 

Εισαγωγή

Παρέχονται χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου για τους συγγραφείς και τα κείμενά τους που περιέχονται στο Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (Β΄ Ενιαίου Λυκείου). Οι διευθύνσεις κατατάσσονται αλφαβητικά με βάση το όνομα του συγγραφέα και διακρίνονται σε δύο ενότητες: Ποίηση και Πεζογραφία. Κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση συνοδεύεται από σύντομο ενημερωτικό σχόλιο για το περιεχόμενό της. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποτελούν και ενεργοποιημένους δεσμούς (links) έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να συνδεθεί άμεσα.

Τελευταία Ενημέρωση: 02 Ιούν 2010, 12:17