Βιβλιογραφία 

Λογοτεχνικά Περιοδικά (1974 κ.ε.) 

Πληροφοριακά λήμματα για τρέχοντα και μη λογοτεχνικά περιοδικά 

Ομάδα Εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Τάκης Καγιαλής

  • Πέρσα Αποστολή: Σύνταξη λημμάτων
  • Λάμπρος Βαρελάς: Συγκρότηση του καταλόγου των περιοδικών – σύνταξη λημμάτων – επιμέλεια και συντονισμός
  • Χρήστος Δανιήλ: Σύνταξη λημμάτων
  • Κωστής Δανόπουλος: Σύνταξη λημμάτων
Τελευταία Ενημέρωση: 19 Οκτ 2007, 11:21