Εργαλεία 

Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής 

 

Εκδόσεις αρχαίων κειμένων

ΑΙΣΧΙΝΗΣ

 1. Martin, V. & G. de Budé, εκδ. 1927-28. Eschine. Discours. Ι-ΙΙ, Παρίσι: Les Belles Lettres. Ανατύπωση, 1962.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

 1. Beckby, Η, εκδ. 1965-1968. Anthologia Graeca. ΙΙ-ΙΙΙ. 2η έκδ. Μόναχο: Heimeran.
 2. Cougny, E., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 3. Mette, H.J., έκδ. 1959. Die Fragmente der Tragoedien des Aischylos. Bερολίνο: Akademie-Verlag.
 4. Murray, G., εκδ. 1955. Aeschyli tragoediae. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1960.
 5. Radt, S., εκδ. 1985. Tragicorum Graecorum fragmenta. III, Aeschyli fragmenta. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 6. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci, ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΑΛΚΑΙΟΣ

 1. Lobel E. & D.L. Page, εκδ. 1955. Poetarum Lesbiorum fragmenta. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1968.
 2. Page, D.L., εκδ. 1974. Supplementum lyricis Graecis. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΑΛΚΜΑΝ

 1. Page, D.L., εκδ. 1962. Poetae melici Graeci. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967.
 2. ---, εκδ. 1974. Supplementum lyricis Graecis. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

 1. Beckby, Η., εκδ. 1965-68. Anthologia Graeca. Ι-IV. 2η έκδ. Mόναχο: Heimeran.
 2. Cougny, Ε., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 3. Page, D.L. εκδ. 1962. Poetae melici Graeci. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967.
 4. ---, εκδ. 1974. Supplementum lyricis Graecis. Oxford: Clarendon Press.
 5. West, M.L. εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ

 1. Dalmeyda, G., εκδ. 1930. Andocide. Discours. Παρίσι: Les Belles Lettres. Ανατύπωση, 1966.

ΑΝΤΙΦΩΝ

 1. Caizzi F.D. & M.S. Funghi, εκδ. 1989. Corpus dei papiri filosofici greci e latini. Ι.1, Autori noti. Φλωρεντία: Olschki.
 2. Gernet, L., εκδ. 1923. Antiphon. Discours. Παρίσι: Les Belles Lettres. Ανατύπωση, 1965.
 3. Thalheim, Τ., (post F. Blass) εκδ. 1914. Antiphontis orationes et fragmenta. Λειψία: Teubner. Ανατύπωση Στουτγάρδη, 1982.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 1. Bekker, Ι., εκδ. 1831. Aristotelis opera. ΙΙ. Bερολίνο: Reimer. Ανατύπωση De Gruyter, 1960.
 2. Bywater, Ι., εκδ. 1894. Aristotelis ethica Nicomachea. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1962.
 3. Cougny, Ε., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 4. Drossaart Lulofs, H.J., εκδ. 1965. Aristotelis de generatione animalium. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1972.
 5. Düring, Ι., εκδ. 1961. Aristotle's protrepticus. Στοκχόλμη: Almqvist & Wiksell.
 6. Fobes, F.H., εκδ. 1919. Aristotelis meteorologicorum libri quattuor.Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Ανατύπωση Hildesheim: Olms, 1967.
 7. van Groningen B.A. & A. Wartelle, 1968. Aristote. Économique. Παρίσι: Les Belles Lettres.
 8. Hercher, R., εκδ. 1873. Epistolographi Graeci. Παρίσι: Didot. Ανατύπωση Άμστερνταμ: Hakkert, 1965.
 9. Jaeger, W., εκδ. 1913. Aristotelis de animalium motione et de animalium incessu. Ps.-Aristotelis de spiritu libellus. Λειψία: Teubner.
 10. Kassel, R., εκδ. 1965. Aristotelis de arte poetica liber. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1968 (διορθωμένη ανατύπωση του 1996).
 11. Lorimer, W.L., εκδ. 1933. Aristotelis qui fertur libellus de mundo. Παρίσι: Les Belles Lettres.
 12. Louis, P., εκδ. 1956. Aristote. Les parties des animaux. Παρίσι: Les Belles Lettres.
 13. ---, εκδ. 1964-69. Aristote. Histoire des animaux. I-III. Παρίσι: Les Belles Lettres.
 14. Minio-Paluello, L., εκδ. 1949. Aristotelis categoriae et liber de interpretatione. Oξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1966.
 15. Moraux, P., εκδ. 1965. Aristote. Du ciel. Παρίσι: Les Belles Lettres.
 16. Mugler, C., εκδ. 1966. Aristote. De la génération et de la corruption. Παρίσι: Les Belles Lettres.
 17. Mutschmann, Η., εκδ. 1906. Divisiones quae vulgo dicuntur Aristoteleae. Λειψία: Teubner.
 18. Oppermann, Η., εκδ. 1928. AristotelisἈθηναίων πολιτεία. Λειψία: Teubner. Ανατύπωση Στουτγάρδη, 1968.
 19. Page, D.L., εκδ. 1962. Poetae melici Graeci. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967.
 20. Rose, V., εκδ. 1886. Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta. Λειψία: Teubner. Ανατύπωση Στουτγάρδη, 1967.
 21. Ross, W.D., εκδ. 1924. Aristotle's metaphysics. Ι-ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1970 (διορθωμένη ανατύπωση, 1953).
 22. ---, εκδ. 1950. Aristotelis physica. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1966.
 23. ---, εκδ. 1955. Aristotle. Parva naturalia. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1970.
 24. ---, εκδ. 1957. Aristotelis politica. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1964.
 25. ---, εκδ. 1958. Aristotelis topica et sophistici elenchi. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1970.
 26. ---, εκδ. 1959. Aristotelis ars rhetorica. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1964.
 27. ---, εκδ. 1961. Aristotle. De anima. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1967.
 28. ---, εκδ. 1964. Aristotelis analytica priora et posteriora. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1968.
 29. Susemihl, F., εκδ. 1884. [Aristotelis ethica Eudemia]. Λειψία: Teubner. ΑνατύπωσηΆμστερνταμ: Hakkert, 1967.
 30. Susemihl, F. (εκδ. G.C. Armstrong), εκδ. 1935. Aristotle. XVIII. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Ανατύπωση, 1969.
 31. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Oxford: Clarendon Press.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

 1. Austin, C., εκδ. 1973. Comicorum Graecorum fragmenta in papyris reperta. Βερολίνο: De Gruyter.
 2. Cougny, E., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 3. Coulon V. & M. van Daele, εκδ. 1923-30. Aristophane. Ι-V. Παρίσι: Les Belles Lettres. Διορθωμένη ανατύπωση, 1963-69.
 4. Demiańczuk, J., εκδ. 1912. Supplementum comicum. Krakau: Nakładem Akademii. Ανατύπωση Hildesheim: Olms, 1967.
 5. Dover, K.J., εκδ. 1968. Aristophanes. Clouds. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1970.
 6. Edmonds, J.M., εκδ. 1957. The fragments of Attic comedy. Ι. Leiden: Brill.
 7. Kock, T., εκδ. 1880. Comicorum Atticorum fragmenta. Ι. Λειψία: Teubner.
 8. ---, 1888. Comicorum Atticorum fragmenta. ΙΙΙ. Λειψία: Teubner.
 9. MacDowell, D.M., εκδ. 1971. Aristophanes. Wasps. Οξφόρδη: Clarendon Press.
 10. Meineke, Α., εκδ. 1840. Fragmenta comicorum Graecorum. ΙΙ.2. Βερολίνο: Reimer. Ανατύπωση De Gruyter, 1970.
 11. ---, 1857. Fragmenta comicorum Graecorum. V.1. Βερολίνο: Reimer. Ανατύπωση De Gruyter, 1970.
 12. Ussher, R.G., εκδ. 1973. Aristophanes. Ecclesiazusae. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

 1. Beckby, Η., εκδ. 1965. Anthologia Graeca. Ι-ΙΙ. 2η έκδ. Mόναχο: Heimeran.
 2. Cougny, Ε., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 3. Page, D.L., εκδ. 1974. Supplementum lyricis Graecis. Οξφόρδη: Clarendon Press.
 4. West, M.L., εκδ. 1971. Iambi et elegi Graeci. Ι. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ

 1. Irigoin, J., εκδ. 1993. Bacchylide. Dithyrambes, épinicies, fragments. Παρίσι: Les Belles Lettres.

ΔΕΙΝΑΡΧΟΣ

 1. Conomis, N.C., εκδ. 1975. Dinarchi orationes cum fragmentis. Λειψία: Teubner.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 1. Baiter J. & H. Sauppe, εκδ. 1850. Oratores Attici. Ζυρίχη: Hoehr. Ανατύπωση Hildesheim: Olms, 1967.
 2. Butcher, S.H. & W. Rennie, εκδ. 1903-31. Demosthenis orationes. Ι-III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1960-66.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

 1. von Arnim, J., εκδ. 1913. Supplementum Euripideum. Βόννη: Marcus & Weber.
 2. Austin, C., εκδ. 1968. Nova fragmenta Euripidea in papyris reperta. Bερολίνο: De Gruyter.
 3. Beckby, Η., εκδ. 1968. Anthologia Graeca. ΙΙΙ. 2η.έκδ. Μόναχο: Heimeran.
 4. Bond, G.W., εκδ. 1963. Euripides. Hypsipyle. Οξφόρδη: Clarendon Press.
 5. Cougny, E., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 6. Diggle, J., εκδ. 1970. Euripides. Phaethon. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. ---, 1981-94. Euripidis fabulae. Ι-ΙΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.
 8. Kambitsis, J., εκδ. 1972. L'Antiope d'Euripide. Αθήνα: Hourzamanis.
 9. Nauck, Α., εκδ. 1889. Tragicorum Graecorum fragmenta. Λειψία: Teubner. Ανατύπωση Hildesheim: Olms, 1964.
 10. Page, D.L., εκδ. 1941. Select papyri. ΙΙΙ, Literary papyri. Λονδίνο: Heinemann. Ανατύπωση, 1970.
 11. Page, D.L., εκδ. 1962. Poetae melici Graeci. Oxford: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967.
 12. Rea, J., εκδ. 1968. The Oxyrhynchus papyri. ΧΧΧΙV. Λονδίνο: Egypt Exploration Society.
 13. Snell, B., εκδ. 1937. Euripides Alexandros und andere Strassburger Papyri mit Fragmenten griechischer Dichter [Hermes Einzelschriften 5].
 14. Snell, Β., εκδ. 1964. Tragicorum Graecorum fragmenta. Supplementum. Hildesheim: Olms.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

 1. Legrand, Ph.-E., εκδ. 1930-60. Hérodote. Histoires, 9 τ. Παρίσι: Les Belles Lettres. Ανατύπωση, 1963-70.

ΗΣΙΟΔΟΣ

 1. Cougny, E., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 2. Diels H. & W. Kranz, εκδ. 1951. Die Fragmente der Vorsokratiker. Ι. 6η έκδ. Bερολίνο: Weidmann. Ανατύπωση Δουβλίνο-Ζυρίχη, 1966.
 3. Merkelbach, R. & M.L. West, εκδ. 1967. Fragmenta Hesiodea. Οξφόρδη: Clarendon Press.
 4. Merkelbach R., & M.L. West, εκδ. 1983. Hesiodi opera (εκδ. F. Solmsen), 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press.
 5. Renehan, R. 1986. "A new Hesiodic fragment," Classical Philology 81: 221.
 6. Solmsen, F., εκδ. 1970. Hesiodi opera. Οξφόρδη: Clarendon Press.
 7. West, M.L., εκδ. 1966. Hesiod. Theogony. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΘΕΟΓΝΙΣ

 1. Beckby, H., εκδ. 1968. Anthologia Graeca. ΙΙΙ. 2η έκδ. Μόναχο: Heimeran.
 2. Young, D. (post E. Diehl), εκδ. 1971. Theognis. 2η έκδ. Λειψία: Teubner.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

 1. Beckby, H., εκδ. 1965. Anthologia Graeca. ΙΙ. 2η έκδ. Μόναχο: Heimeran.
 2. Jones H.S. & J.E. Powell, εκδ. 1942. Thucydidis historiae. Ι-ΙΙ. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1967-70.

ΙΒΥΚΟΣ

 1. Page, D.L., εκδ. 1962. Poetae melici Graeci. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967.
 2. Page, D.L., εκδ. 1974. Supplementum lyricis Graecis. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΙΠΠΩΝΑΞ

 1. West, M.L., εκδ. 1971. Iambi et elegi Graeci. Ι. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΙΣΑΙΟΣ

 1. Roussel, P., εκδ. 1960. Isée. Discours. 2η έκδ. Παρίσι: Les Belles Lettres.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

 1. Mathieu, G. & Ε. Brémond, εκδ. 1929-62. Isocrate. Discours. Ι-ΙV. Παρίσι: Les Belles Lettres. Διορθωμένη ανατύπωση, 1963-67.

ΚΑΛΛΙΝΟΣ

 1. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

 1. Conomis, N.C. (post C. Scheibe & F. Blass), εκδ. 1970. Lycurgi oratio in Leocratem. Λειψία: Teubner.

ΛΥΣΙΑΣ

 1. Albini, U., εκδ. 1955. Lisia. I discorsi. Φλωρεντία: Sansoni.
 2. Thalheim, T., εκδ. 1913. Lysiae orationes (editio maior). 2η έκδ. Λειψία: Teubner.

ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

 1. Beckby, H., εκδ. 1968. Anthologia Graeca. ΙΙΙ. 2η έκδ. Mόναχο: Heimeran.
 2. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ

 1. Beckby, H., εκδ. 1965. Anthologia Graeca. ΙΙ. 2η έκδ. Mόναχο: Heimeran.
 2. Diehl, E., εκδ. 1949. Anthologia lyrica Graeca. 3η έκδ. Λειψία: Teubner.
 3. Diels, H. & W. Kranz, εκδ. 1951. Die Fragmente der Vorsokratiker. Ι. 6η έκδ. Bερολίνο: Weidmann. Ανατύπωση Δουβλίνο-Ζυρίχη, 1966.
 4. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΞΕΝΟΦΩΝ

 1. Marchant, E.C., εκδ. 1900-21. Xenophontis opera omnia. Ι-V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1961-71.

ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

 1. Allen, Τ.W., W.R. Halliday & E.E. Sikes, εκδ. 1936. The Homeric hymns. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΟΜΗΡΟΣ

 1. Allen, T.W., εκδ. 1931. Homeri Ilias. ΙΙ-ΙΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.
 2. von der Mühll, P., εκδ. 1962. Homeri Odyssea. Βασιλεία: Helbing & Lichtenhahn.

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

 1. Cougny, E., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 2. Maehler, H. (post B. Snell), εκδ. 1971. Pindari carmina cum fragmentis. 1ο μέρ. 5η έκδ. Λειψία: Teubner.
 3. ---, εκδ. 1975. Pindari carmina cum fragmentis. 2ο μέρ. 4η έκδ. Λειψία: Teubner.

ΠΛΑΤΩΝ

 1. Beckby, H., εκδ. 1965-8. Anthologia Graeca. Ι-ΙV. 2η έκδ. Mόναχο: Heimeran.
 2. Burnet, J., εκδ. 1900-7. Platonis opera. Ι-V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατύπωση, 1967-8.
 3. Cougny, E., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 4. Diehl, E., εκδ. 1949. Anthologia lyrica Graeca. 3η έκδ. Λειψία: Teubner.
 5. Snell, Β., εκδ. 1971. Tragicorum Graecorum fragmenta. Ι. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

ΣΑΠΦΩ

 1. Beckby, H., εκδ. 1965. Anthologia Graeca. Ι-ΙΙ. 2η έκδ. Mόναχο: Heimeran.
 2. Lobel E. & D.L. Page, εκδ. 1955. Poetarum Lesbiorum fragmenta. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1968.
 3. Page, D.L., εκδ. 1974. Supplementum lyricis Graecis. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΣΗΜΩΝΙΔΗΣ

 1. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

 1. Beckby, Η., εκδ. 1965-8. Anthologia Graeca. Ι-ΙV. 2η έκδ. Mόναχο: Heimeran.
 2. Cougny, E., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 3. Page, D.L., εκδ. 1962. Poetae melici Graeci. Oξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967.
 4. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΣΟΛΩΝ

 1. Cougny, E., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 2. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

 1. Cougny, Ε., εκδ. 1890. Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. ΙΙΙ. Παρίσι: Didot.
 2. Dain A. & P. Mazon, εκδ. 1955-60. Sophocle. Ι-III. Παρίσι: Les Belles Lettres. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967-68.
 3. Page, D.L., εκδ. 1962. Poetae melici Graeci. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967.
 4. Radt, S., εκδ. 1977. Tragicorum Graecorum fragmenta. IV. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 5. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ

 1. Page, D.L., εκδ. 1962. Poetae melici Graeci. Οξφόρδη: Clarendon Press. Διορθωμένη ανατύπωση, 1967.
 2. Page, D.L., εκδ. 1974. Supplementum lyricis Graecis. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΤΥΡΤΑΙΟΣ

 1. West, M.L., εκδ. 1972. Iambi et elegi Graeci. ΙΙ. Οξφόρδη: Clarendon Press.

ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ

 1. Jensen, C., εκδ. 1917. Hyperidis orationes sex. Λειψία: Teubner. Ανατύπωση Στουτγάρδη, 1963.

Βιβλιογραφική σημείωση

Κατά τη σύνταξη του Βασικού Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής χρησιμοποιήθηκαν έγκριτα ξενόγλωσσα και ελληνόγλωσσα αρχαιοελληνικά λεξικά, γραμματικές και συντακτικά, κριτικές εκδόσεις και σώματα αρχαίων κειμένων, υπομνήματα και μεταφράσεις. Από τα παραπάνω μνημονεύουμε εδώ όσα συμβουλευθήκαμε συστηματικότερα.

 1. Liddell, H. G.-R. Scott-H.S. Jones-R. McKenzie. [1843] 1996. A Greek-English Lexicon. Ανατύπωση με αναθεωρημένο Supplement από τους P.G.W. Glare και A.A. Thompson. Οξφόρδη: Oxford University Press.
 2. An Intermediate Greek-English Lexicon, founded upon the seventh edition of Liddell and Scott's Greek-English Lexicon. [1889] 1995. Οξφόρδη: Oxford University Press.
 3. Μόσχος, Ξ.-Μ. Κωνσταντινίδης. 1901-1904. Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Ι-IV. Αθήνα: Ι. Σιδέρης. Ανατύπωση με συμπλήρωμα από τους Γεωργούλη, Κ. και Π. Γεωργούντζο. 1972-1977. I-II. Αθήνα. [Μετάφραση της 8ης έκδ. (1897) του Greek-English Lexicon με συμπληρώσεις και προσθήκες].
 4. Bailly, A. 1901. Abrégé du dictionnaire grec-français. Παρίσι: Hachette.
 5. Adrados, F.R. 1980 κεξξ. Diccionario griego-español. Με τη συνεργασία των E. Gangutia, J. López Facal, C. Serrano και P. Bádenas. Ι-VI. Μαδρίτη: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
 6. Montanari, F. [1995] 2004. Vocabolario della lingua greca. 2η έκδ. Τορίνο: Loescher.
 7. Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature. TLG E 2000. Πανεπιστήμιο του Irvine, California.

Ειδικά για τις Οικογένειες Λέξεων, λεξικογραφικό υλικό αντλήθηκε και από τα ακόλουθα λεξικά:

 1. Chantraine, P. 1968. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Ι-ΙΙ. Παρίσι: Klincksiek.
 2. Frisk, H. 1960-1972. Griechisches etymologisches Wörterbuch, Χαϊδελβέργη: Carl Winter.
 3. Δημητράκος, Δ. 1933-1959. Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης: δημοτική, καθαρεύουσα, μεσαιωνική, μεταγενεστέρα, αρχαία. Ι-ΙΧ. Αθήνα: Ελληνική Παιδεία.
 4. Κουμανούδης, Σ.Α. [1900] 1998. Συναγωγή νέων λέξεων, υπό των λογίων πλασθεισών από της αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Φωτ. ανατύπ. Αθήνα: Ερμής.
 5. Επιτομή του λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669 του Εμμ. Κριαρά. Ι.Ν. Καζάζης, Τ.Α. Καραναστάσης κ.ά. (επιμ.). Τόμ. Α' [Α-Κ], Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001. Τόμ. Β' [Λ-Παραθήκη], Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2003.
 6. Georgakas, D. 2005. A Modern Greek-English Dictionary. Νέα Υόρκη-Αθήνα: Aristide D. Caratzas.
 7. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. 1998. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].
 8. Andriotis, N. 1974. Lexicon der Archaismen in neugriechischen Dialekten. Βιέννη: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
Τελευταία Ενημέρωση: 13 Φεβ 2009, 10:46