Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος & Μ. Αραποπούλου. 2002. Δημοσθένης Ι. Κατά Φιλίππου Α', Ολυνθιακοί Α', Β', Γ'. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, επιμέλεια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.

[9] Επίσης αν κάποιος από σας νομίζει ότι έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά φαντάζεται ότι ο Φίλιππος θα συγκρατήσει με τη βία την κατάσταση, επειδή έχει προκαταλάβει τις οχυρές θέσεις, τα λιμάνια και τα παρόμοια, δεν σκέφτεται σωστά. Γιατί, όταν δημιουργηθεί ένας συνασπισμός με καλές προθέσεις και συμπίπτουν τα συμφέροντα όλων όσοι μετέχουν στο πόλεμο, τότε οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι και να συμμερίζονται τους μόχθους και να υποφέρουν τις συμφορές και σταθεροί να είναι στον αγώνα. Όταν όμως κάποιος γίνει ισχυρός παρακινημένος από κατακτητική διάθεση και πονηριά, όπως ακριβώς αυτός, τότε η πρώτη αφορμή και το παραμικρό λάθος ανατρέπει (: αποτινάζει) τα πάντα και τα διαλύει. [10] Γιατί δεν είναι δυνατόν, Αθηναίοι, όχι δεν είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος που αδικεί, που επιορκεί και ψεύδεται, να αποκτήσει σταθερή δύναμη· για μια φορά και για λίγο καιρό μια τέτοια δύναμη αντέχει· αν μάλιστα η τύχη τη βοηθήσει, δημιουργώντας ελπίδες φουντώνει· αλλά με τον καιρό ξεσκεπάζεται και όλα καταρρέουν γύρω της. Όπως ακριβώς δηλαδή τα θεμέλια ενός σπιτιού, ενός πλοίου και κάθε άλλης παρόμοιας κατασκευής πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι πάρα πολύ γερά, έτσι και η αφετηρία και η βάση των πολιτικών πράξεων επιβάλλεται να είναι ειλικρινείς και δίκαιες. Κάτι τέτοιο όμως δεν υπάρχει σήμερα στις πολιτικές ενέργειες του Φιλίππου.

[11] Φρονώ λοιπόν ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους Ολυνθίους, και θα μου άρεζε να προτείνει κάποιος τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο. Παράλληλα πρέπει να στείλετε πρεσβεία στους Θεσσαλούς, άλλους για να ενημερώσει σχετικά με αυτά και άλλους για να τους ξεσηκώσει· καθόσον έχουν πάρει ήδη απόφαση να του ζητήσουν πίσω τις Παγασές και να θέσουν ζήτημα και για τη Μαγνησία. [12] Ένα πράγμα όμως προσέξτε, Αθηναίοι, να μη λένε μόνο λόγια κούφια οι πρέσβεις μας, αλλά να μπορούν να παρουσιάσουν και κάποιο έργο, να έχετε αναλάβει δηλαδή μια στρατιωτική επιχείρηση αντάξια προς την πόλη και να βρίσκεσθε στον τόπο των επιχειρήσεων. Γιατί οποιοσδήποτε λόγος, όταν λείπουν τα γεγονότα, φαίνεται σαν κάτι μάταιο και κούφιο, ιδίως ο προερχόμενος από τη δική μας πόλη. Γιατί, όσο πιο μεγάλη είναι η φήμη μας για την ετοιμότητά μας στα λόγια, τόσο περισσότερο δυσπιστούν όλοι σ' αυτά. [13] Γι' αυτό, αν πράγματι θέλετε να σας πάρει κάποιος στα σοβαρά, πρέπει να δείξετε ότι άλλαξαν πολλά στην πολιτική σας και ότι έχει γίνει ριζική αναδιάρθρωση, εισφέροντας χρήματα, εκστρατεύοντας, κάνοντας πρόθυμα τα πάντα. Και αν είστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσετε αυτά όπως πρέπει και αμέσως, τότε, Αθηναίοι, όχι μόνο θα αποκαλυφθεί ότι οι συμμαχίες του Φιλίππου είναι αδύναμες και ανειλικρινείς αλλά και θα αποδειχθεί ότι και η δική του δύναμη, πολιτική και στρατιωτική, βρίσκεται σε κακή κατάσταση.

Μτφρ. Α. Σακελλάριος. 1988. Δημοσθένους Ολυνθιακοί λόγοι. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.

[9] Και όμως, αν κανείς σας νομίζει ότι αυτή βέβαια είναι η κατάσταση, αλλά πως ο Φίλιππος θα διατηρήσει με τη βία τον έλεγχό της με το να έχει κιόλας δικά του τις οχυρές τοποθεσίες και τα λιμάνια και τα σχετικά, κάνει λάθος. Γιατί όταν μια συμμαχία δημιουργηθεί με βάση την καλή θέληση και όλοι όσοι συμμετέχουν στον πόλεμο έχουν τα ίδια συμφέροντα, πρόθυμα οι άνθρωποι δέχονται και να κοπιάζουν από κοινού και να αντιμετωπίζουν τις συμφορές και να κάνουν υπομονή· όταν όμως ένας, όπως αυτός, επικρατήσει χάρη στην αρπακτική του διάθεση και τις αδικίες, το πρώτο πρόσχημα και μια μικρή αποτυχία συνήθως ανατρέπει και διαλύει τα πάντα. [10] Γιατί δεν είναι δυνατόν, δεν είναι, Αθηναίοι, να αποκτήσει κάποιος σταθερή δύναμη με αδικίες και επιορκίες και ψέματα, αλλά μια τέτοια δύναμη για μια φορά και για σύντομο διάστημα αντέχει και, αν βοηθήσει η τύχη, ανθοβολεί χάρη στις ελπίδες που γεννά· με την πάροδο του χρόνου αποκαλύπτεται και φυλλορροεί μόνη της. Πιστεύω ότι όπως ακριβώς σ' ένα σπίτι ή σ' ένα πλοίο και στα άλλα παρόμοια πρέπει τα θεμέλια να είναι πάρα πολύ γερά, έτσι πρέπει και οι αρχές και οι βάσεις κάθε ενέργειας πολιτικής να είναι αληθινές και δίκαιες. Όμως αυτό ακριβώς λείπει τώρα από τις πράξεις του Φιλίππου.

[11] Υποστηρίζω λοιπόν πως πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τους Ολυνθίους, και μου αρέσει ο καλύτερος και ταχύτερος τρόπος που θα πρότεινε κανείς· επίσης να στείλουμε στους Θεσσαλούς πρέσβεις, οι οποίοι σε άλλους θα ανοίξουν τα μάτια, ενώ άλλους θα τους ξεσηκώσουν· γιατί τώρα έχουν οι Θεσσαλοί αποφασίσει να του απαιτήσουν τις Παγασές και να διαπραγματευτούν μαζί του τη Μαγνησία. [12] Προσέξτε όμως αυτό, Αθηναίοι, να μην πούνε απλώς λόγια οι πρέσβεις που θα στείλετε, αλλά και να είναι σε θέση να παρουσιάσουν και κάποιο έργο· και αυτό θα συμβεί, αν εσείς έχετε εκστρατεύσει όπως ταιριάζει στην πόλη μας και αντιμετωπίζετε από κοντά την κατάσταση· γιατί οποιαδήποτε λόγια, αν λείπει η πράξη, φαίνονται ανώφελα και μάταια, και μάλιστα λόγια που προέρχονται από την πόλη μας: όσο πιο εύκολα φαίνεται ότι τα χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο όλοι δυσπιστούν σε αυτά. [13] Πρέπει λοιπόν να δείξετε ότι πολύ έχετε αλλάξει και έχετε σημαντικά μεταβάλει στάση, πληρώνοντας χρήματα, εκστρατεύοντας, πράττοντας όλα πρόθυμα, αν βέβαια πρόκειται κάποιος να σας δώσει σημασία. Και, αν θελήσετε αυτά να τα ολοκληρώσετε τώρα αμέσως, όπως αρμόζει, όχι μόνο θα φανεί, Αθηναίοι, ότι οι συμμαχίες του Φιλίππου είναι αδύναμες και άστατες, αλλά και θα αποδειχθεί ότι και μέσα στο ίδιο του το κράτος η εξουσία του και η πολιτική του δύναμη πάνε άσχημα.

Μτφρ. Κ. Τσάτσος. [1975] 1983. Δημοσθένης. Οι τρεις Ολυνθιακοί, τρεις Φιλιππικοί και ο λόγος Περί των εν Χερρονήσω. Μετάφραση, εισαγωγικά σημειώματα, σχόλια. 2η έκδ. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

[9] Τώρα αν κανένας από σας παραδέχεται μεν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, πιστεύει όμως πως μπορεί διά της βίας να κράτηση ό,τι κατέχει, διότι προκατέλαβε τα οχυρά και τα λιμάνια και τα παρόμοια, δεν σκέπτεται σωστά. Διότι όταν με τίμιες προθέσεις συγκροτηθή μια παράταξη και είναι κοινά τα συμφέροντα όλων όσοι μετέχουν στον πόλεμο, τότε είναι πρόθυμοι οι άνθρωποι συντροφικά να μοχθήσουν και να επωμισθούν συμφορές και να επιμείνουν στον αγώνα. Όταν όμως κάποιος επιβληθή με πονηριές και με σκοπό να πλεονεκτήση, όπως αυτός, με την πρώτη αφορμή, με το παραμικρότερο λάθος, όλοι ξεσηκώνονται και σκορπάνε.

[10] Δεν είναι δυνατόν ποτέ, άνδρες Αθηναίοι, όποιος αδικεί και επιορκεί και ψεύδεται να αποκτήση μιαν ασφαλή δύναμη. Για μια φορά και για λίγο διάστημα μια τέτοια δύναμη αντέχει· αν μάλιστα η τύχη βοηθήση, γεννώντας ελπίδες, ευδοκιμεί· αλλά με την πάροδο του χρόνου όλα ξεσκεπάζονται και καταρρέουν γύρω της. Θαρρώ πως όπως στα σπίτια και στα πλοία και στα παρόμοια πρέπει να είναι γερά τα βάθρα, έτσι πρέπει η αλήθεια και το δίκαιο να αποτελούν τις αρχές και τα θεμέλια των πράξεων. Και ακριβώς αυτό τώρα λείπει από την πολιτική του Φιλίππου.

[11] Φρονώ λοιπόν πως πρέπει τους μεν Ολυνθίους να βοηθήσετε· και με όποιον προτείνει τον καλλίτερο και ταχύτερο τρόπο, με αυτόν εγώ θα συμφωνήσω. Προς δε τους Θεσσαλούς πρέπει να στείλετε πρεσβεία, η οποία, αφ' ενός θα τους ανακοίνωση τις αποφάσεις μας και αφ' ετέρου θα τους ξεσηκώση· διότι, έχουν κιόλας αποφασίσει να διεκδικήσουν τας Παγασάς και να θέσουν ζήτημα Μαγνησίας.

[12] Προσέξετε μόνο τούτο, άνδρες Αθηναίοι, να μην λένε μόνο λόγια οι πρέσβεις που θα στείλετε, αλλά να έχουν να δείξουν και κάποιο έργο. Πρέπει να έχη ξεκινήσει μια στρατιωτική δύναμη άξια της πόλεώς μας και να βρίσκεται εκεί επί τόπου. Διότι όλα τα λόγια, αν λείψουν οι πράξεις φαίνονται μάταια και κούφια, ιδίως όταν προέρχονται από τη δική μας πόλη. Διότι όσο περισσότερο φαινόμαστε εύκολοι στους λόγους, τόσο περισσότερο όλοι οι άλλοι δυσπιστούνε σε αυτούς.

[13] Πρέπει λοιπόν να δείξωμε πως χαράζετε μια νέα πολιτική και αποφασίσατε μεγάλες αλλαγές, εισφέροντας χρήματα, εκστρατεύοντας, κάνοντας τα πάντα με προθυμία, αν θέλετε να σας πάρη κάποιος στα σοβαρά. Και αν αυτά αποφασίσετε να τα πράξετε, όπως αρμόζει, και φθάσετε μάλιστα και ως την πλήρη εκτέλεσή τους, τότε, όχι μόνο, ω άνδρες Αθηναίοι, θα φανή πόσο αδύναμες και ασταθείς είναι οι συμμαχίες του Φιλίππου, αλλά θα αποδειχθή ότι βρίσκονται και μέσα στον τόπο του, σε κακή κατάσταση, και η πολιτική του εξουσία και η στρατιωτική του δύναμη.