Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΘΟΥΚ 7.27.1–7.28.4

Συνέπειες από την οχύρωση της Δεκέλειας
Μετά την άλωση του Πλημμυρίου (βλ. σχετικά ΘΟΥΚ 7.21.5–7.24.3), οι Συρακούσιοι ενθαρρυμένοι έστειλαν πρέσβεις στην Ελλάδα, για να ζητήσουν ενισχύσεις, ενώ το στράτευμα του Δημοσθένη, αφού ολοκλήρωσε επιτυχημένα κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λακωνία, ξεκίνησε για την Κέρκυρα, τελευταίο σταθμό πριν από τη Σικελία.