Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΘΟΥΚ 3.104.1–3.104.6

Καθαρμός της Δήλου από τους Αθηναίους
Στο τέλος του καλοκαιριού του 427 π.Χ. οι Αθηναίοι έστειλαν για πρώτη φορά στη Σικελία είκοσι τριήρεις με αρχηγούς τους Λάχητα και Χαροιάδη. Αυτό το μικρό εκστρατευτικό σώμα έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Στο σημείο αυτό ο ιστορικός περιγράφει ένα γεγονός που συνέβη τον χειμώνα του 426/5 π.Χ. και δεν σχετίζεται με τον πόλεμο.