Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ

ΑΙΣΧΙΝ 1.192–195

Η σημασία της καταδικαστικής απόφασης – Η ηθική ποιότητα των υπερασπιστών του Τίμαιου
Στο τελευταίο τμήμα του λόγου αυτού ο Αισχίνης απευθύνθηκε στους συμπολίτες του και, μέσω ρητορικών ερωτήσεων ή της ανακεφαλαίωσης των κύριων επιχειρημάτων του, προσπάθησε να τους κατευθύνει σε καταδικαστική για τον Τίμαρχο απόφαση. Πριν από την επιλογική παράγραφο τονίζει: