Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΠΛΑΤΩΝ, ΦΑΙΔΡΟΣ

ΠΛ Φαιδρ 243e–247c

Απόσπασμα από την παλινωδία του Σωκράτη για την υπεράσπιση του έρωτα
Το πρώτο μέρος του διαλόγου αυτού περιλαμβάνει τρεις λόγους για τον έρωτα. Αρχικά ο Φαίδρος εκφώνησε έναν λόγο του Λυσία, όπου ο έρωτας παρουσιάζεται ως αγιάτρευτη μανία. Ο πρώτος λόγος του Σωκράτη κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση, στον δεύτερο, όμως, ο έρωτας εξιδανικεύεται.