Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

6. ΤΑ ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς ΚΑΙ -τέος (του Π. Χαιρόπουλου)

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18