ΜΑΤΖΕΝΤΑ. ΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΕΓ. ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
Δημιουργός: Εταιρεία Ματζέντα.
Στυλ: κανονικά, πλάγια, έντονα, έντονα πλάγια.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.