Πληροφορίες
-----------------------------

RALPH HANCOCK. FONT AND KEYBOARD SERVICES FOR CLASSICAL GREEK AND HEBREW
Δημιουργός: Ralph Hancock.
Στυλ: κανονικά.
Πρότυπο κωδικοποίησης: SGreek.