ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Δημιουργός: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων / Γιώργος Ματθιόπουλος.
H GFS Olga (1995) σχεδιάστηκε με βάση την ιστορική γραμματοσειρά Porson Greek (1803) ώστε να πλαισιώνει την όρθια GFS Didot σε κείμενα όπου η στοιχειοθεσία δύο γραμματοσειρών είναι απαραίτητη. Υλοποιείται έτσι το αίτημα του συνδυασμού μιας γραμματοσειράς με χειρόγραφα χαρακτηριστικά που να συμπληρώνει μια όρθια ελληνική (κάτι που είχε επιχειρηθεί τον 19ο αιώνα αλλά εγκαταλείφθηκε). Δεν περιλαμβάνει λατινικό αλφάβητο.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.
Ελεύθερη διάθεση σύμφωνα με την Open Font Licence (OFL).