ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δημιουργός: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων / Γιώργος Ματθιόπουλος.
Κατά τον 18ο αιώνα η παλαιά πρακτική της χάραξης ελληνικών στοιχείων στο πρότυπο της επισεσυρμένης βυζαντινής γραφής συνέχισε να υπάρχει και να χρησιμοποιείται ευρέως, παρά την αυξάνουσα τάση των τυπογράφων να περιορίσουν τη χρήση των πολυάριθμων συμπλεγμάτων. Η GFS Gazis αποτελεί μια γερμανική εκδοχή, αντιπροσωπευτική αυτού του ύφους κατά την τελευταία δεκαετία του αιώνα.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.
Ελεύθερη διάθεση σύμφωνα με την Open Font Licence (OFL).