ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δημιουργός: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων / Τάκης Κατσουλίδης / Γιώργος Ματθιόπουλος.
Στυλ: κανονικά, πλάγια, έντονα, έντονα πλάγια. Βασισμένη στη γραμματοσειρά που σχεδίασε ο γάλλος τυπογράφος Firmin Didot (1805) και την οποία χρησιμοποίησε ο Aδαμάντιος Kοραής στο εκδοτικό του πρόγραμμα. Στην ψηφιακή σχεδίαση προστέθηκε μια λατινική σχεδίαση του Γιώργου Mατθιόπουλου, βασισμένη στις αναλογίες της Palatino του Hermann Zapf.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.
Ελεύθερη διάθεση σύμφωνα με την Open Font Licence (OFL).