ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δημιουργός: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων / Γιώργος Ματθιόπουλος.
Στυλ: κανονικά. Δεν περιλαμβάνει λατινικό αλφάβητο. Βασισμένη (με προσθήκη νέων κεφαλαίων στοιχείων) στη γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε για τη στοιχειοθεσία της Καινής Διαθήκης της περίφημης Κομπλουτενσιανής Πολύγλωσσης Βίβλου, την οποία είχε επιμεληθεί ο λόγιος Δημήτριος Δούκας, με στοιχεία που είχε χαράξει ο Arnaldo Guillιn de Brocar.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.
Ελεύθερη διάθεση σύμφωνα με την Open Font Licence (OFL).