ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δημιουργός: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων / Γιώργος Ματθιόπουλος.
Στυλ: πλάγια. Δεν περιλαμβάνει λατινικό αλφάβητο.
Ψηφιοποίηση της τυπογραφικής γραμματοσειράς του Giambattista Bodoni, του σημαντικότερου σχεδιαστή τυπογραφικών στοιχείων της Ιταλίας κατά τον 18ο αιώνα. Στα χαρακτηριστικά OpenType (ligatures) έχει προστεθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης των διφθόγγων με τον τονισμό ανάμεσα στους δύο τυπογραφικούς χαρακτήρες, όπως στοιχειοθετούσε τα ελληνικά κείμενα ο Giambattista Bodoni.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.
Ελεύθερη διάθεση σύμφωνα με την Open Font Licence (OFL).