ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δημιουργός: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων / Τάκης Κατσουλίδης / Γιώργος Ματθιόπουλος.
Στυλ: κανονικά, πλάγια, έντονα, έντονα πλάγια.
Tο σχεδιαστικό ύφος των ελληνικών γραμματοσειρών του Bodoni, του σημαντικότερου σχεδιαστή τυπογραφικών στοιχείων της Ιταλίας κατά τον 18ο αιώνα, χρησίμευσε ως βάση για το σχεδιασμό της συγκεκριμένης γραμματοσειράς, στην οποία προστέθηκε μια νέα, λατινική σχεδίαση.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.
Ελεύθερη διάθεση σύμφωνα με την Open Font Licence (OFL).