ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δημιουργός: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων / Σοφία Καλαϊτζίδου / Γιώργος Ματθιόπουλος.
Στυλ: πλάγια. Δεν περιλαμβάνει λατινικό αλφάβητο.
Ψηφιοποίηση της τυπογραφικής γραμματοσειράς του John Baskerville (1706-1775), σημαντικού τυπογράφου του 18ου αιώνα.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.
Ελεύθερη διάθεση σύμφωνα με την Open Font Licence (OFL).