ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δημιουργός: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων / Τάκης Κατσουλίδης / Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος.
Στυλ: κανονικά, πλάγια, έντονα, έντονα πλάγια.
Η οικογένεια γραμματοσειρών GFS Artemisia σχεδιάστηκε το 1994 από τον ζωγράφο-χαράκτη Τάκη Κατσουλίδη. Αποτελεί προσπάθεια να προσφέρει μία γραμματοσειρά που θα καλύπτει το εύρος χρήσης των Times Greek και θα είναι ευχάριστη και ευανάγνωστη.
Πρότυπο κωδικοποίησης: Unicode.
Ελεύθερη διάθεση σύμφωνα με την Open Font Licence (OFL).