Βιβλιογραφία

Οδηγός Βιβλιογραφίας Νεοελληνικών Μεταφράσεων της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας 

 

89 items total [1]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Συγγραφέας: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
Τίτλος αρχαίου έργου:

ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΟΣ

Μεταφραστής:

Ζευγώλης, Γ.Δ.

Χρόνος έκδοσης:

1957

Τίτλος μετάφρασης:

Ισοκράτους Λόγοι Δικανικοί. Αιγινητικός, Κατά Λοχίτου, Προς Ευθύνουν

Εκδοτικά στοιχεία:

Αθήνα: Πάπυρος

Γραμματειακό γένος/είδος:ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Χρόνος σύνταξης:

Μεταπολεμική (1940-1975)

Γλώσσα σύνταξης:

Αρχαΐζουσα-Καθαρεύουσα

Πληροφορίες για την έκδοση:

Προτάσσεται αναλυτική εισαγωγή του Γ.Σ. Μαριδάκη. Παρατίθενται το αρχαίο κείμενο και σχόλια.


(Αιγινητικός,, 1-2)

Είχον την γνώμην, Αιγινήται δικασταί, ότι ο Θρασύλοχος είχε σκεφθή τόσον καλά διά τας υποθέσεις του, ώστε να μη παρουσιασθή ποτέ κανείς διά να πράξη αντίθετα προς τας διαθήκας τας οποίας εκείνος άφησε· επειδή όμως οι αντίδικοί μου έχουν σχηματίσει τέτοια γνώμη, ώστε ν' αμφισβητούν την διαθήκην, αν και έχη διατυπωθή τόσον ορθώς, είναι ανάγκη να προσπαθώ να εύρω το δίκαιον από σας. Εις εμέ όμως έχει συμβή το αντίθετον από εκείνο που συμβαίνει εις τους περισσοτέρους ανθρώπους.