Βιβλιογραφία

Οδηγός Βιβλιογραφίας Νεοελληνικών Μεταφράσεων της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας 

 

Συγγραφέας: ΓΛΑΥΚΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:ΓΛΑΥΚΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΗΣ
Μεταφραστής:

Κακίσης, Σ.

Χρόνος έκδοσης:

1991

Τίτλος μετάφρασης:

Μικρά Λυρικά απ’ την αρχαία ελληνική ποίηση

Εκδοτικά στοιχεία:

Αθήνα: Νεφέλη

Γραμματειακό γένος/είδος:ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Χρόνος σύνταξης:

Σύγχρονη (1976-σήμερα)

Γλώσσα σύνταξης:

Δημοτική

Τρόπος σύνταξης:

Ποιητική έμμετρη