Βιβλιογραφία

Οδηγός Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Προβολή όλων

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Φράγκος, Χ.Π.

Είδος Δημοσίευσης:

Μελέτημα

Μορφή Δημοσίευσης:

Έντυπη

Τίτλος:

«Η διδακτική μεθοδολογία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση και το διαλεκτικό μοντέλο»

Γλώσσα:Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης:

1976

Εκδοτικά στοιχεία:

Αθήνα: Παπαζήση. 57-112

Ένταξη σε Συλλογικό τόμο:

Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση. Συμβολή στη διδακτική μεθοδολογία

Γενική κατηγορία:

Μελέτες για τη μετάφραση

Θέματα:ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Διδακτική της μετάφρασης, Διδασκαλία ΑΕ Γρ. από μετάφραση

Ο συγγραφέας ασκεί εκτενή, αρνητική κριτική στα πρότυπα διδακτικών εφαρμογών, που πρότειναν στο παρελθόν για τα ανθρωπιστικά μαθήματα ο Ν. Εξαρχόπουλος και ο Κ. Γεωργούλης, και παρουσιάζει τρία ισχύοντα "μοντέλα" διδασκαλίας που ίσχυσαν στην περιοχή των αρχαίων ελληνικών: το παραδοσιακό, που επιμένει ως επί το πλείστον στην κατάθεση γνωμών για ό,τι έχει διατυπωθεί γύρω από το γράμμα ή το πνεύμα του αρχαίου κειμένου· το πιο φιλελεύθερο, διαλογικό, το οποίο μπορεί να εκτραπεί σε αδιέξοδη συζήτηση γύρω από το νόημα του αρχαίου κειμένου· τέλος, το δημιουργικότερο, διαλεκτικό μοντέλο, που, με βάση τη μαιευτική μέθοδο, ενδιαφέρεται, κυρίως, να διαπιστώσει «τη λειτουργικότητα ορισμένων βασικών διδακτικών τρόπων με βάση τα αποτελέσματα που φέρνουν αυτές οι διαδικασίες, όταν τεθούν σε εφαρμογή σήμερα» (σ.98). Το αρχαίο κείμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση ευνοεί τη συνέρευνα μαθητή και καθηγητή, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό στο αρχαίο κείμενο "της διέπουσας αρχής", που μας βοηθάει να κατανοήσουμε το περιεχόμενο και να το απολαύσουμε.