Βιβλιογραφία

Οδηγός Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Προβολή όλων

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Σταματάκος, Ι.Δ.

Μορφή Δημοσίευσης:

Έντυπη

Τίτλος:

Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. "Ο Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης"

Γλώσσα:Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης:

1949

Εκδοτικά στοιχεία:

Αθήνα: Δημητράκος. Ανατυπώσεις: Φοίνιξ, 1972 & Βιβλιοπρομηθευτική, 1990

Γενική κατηγορία:

Λεξικό Αρχαιο-Ελληνικό

Θέματα:Λεξικό της ΑΕ (γενικό)

ΚΛΙΜΑΚΑ: Μεσαία-Επίτομο λεξικό

  • Το λεξικό γνώρισε περιορισμένη κυκλοφορία εξαιτίας της διαθέσιμης ελληνικής μετάφρασης του αρχαιοελληνικού λεξικού αναφοράς Liddell-Scott. Το λεξικό του Σταματάκου, απαρχαιωμένο τόσο από επιστημονική όσο και από τυπογραφική άποψη, προβάλλει την ιδεολογία της ανωτερότητας της ελληνικής. Με την έννοια αυτή δεν συγκαταλέγεται στα σοβαρά επιστημονικά και εκπαιδευτικά βοηθήματα, για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν τεκμηριώνεται σαφώς με βάση τις κειμενικές μαρτυρίες της ελληνικής.