Βιβλιογραφία

Οδηγός Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Προβολή όλων

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Μαρωνίτης, Δ.Ν.

Είδος Δημοσίευσης:

Μελέτημα

Μορφή Δημοσίευσης:

Έντυπη

Τίτλος:

«Ενδογλωσσική ανισοτιμία»

Γλώσσα:Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης:

1997

Εκδοτικά στοιχεία:

Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 875-878

Ένταξη σε Συλλογικό τόμο:

"Ισχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού

Γενική κατηγορία:

Μελέτες για τη μετάφραση

Θέματα:ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Θεωρία της μετάφρασης, Μέθοδοι μετάφρασης, Ιδεολογία και μετάφραση

Το μελέτημα αυτό αποτελεί ιδρυτικό κείμενο σχετικά με την ανισοσθένεια μεταξύ της αρχαίας ελληνικής ως μεταφραζόμενης και της νέας ελληνικής ως μεταφραστικής γλώσσας. Απώτερος στόχος του είναι η υπόδειξη ότι στο αντιθετικό ζεύγος "ισχυρή" και "ασθενής" γλώσσα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εμπλέκονται μόνο διαγλωσσικά αλλά και ενδογλωσσικά προβλήματα. Στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας ο συγγραφέας θεωρεί ότι η αρχαία ελληνική υπερτιμάται έναντι της νέας ελληνικής και προσπαθεί να αιτιολογήσει το γεγονός. Στη συνέχεια μεταφέρει την προηγούμενη ενδογλωσσική διαβάθμιση στον χώρο της νεοελληνικής μεταφραστικής θεωρίας και πρακτικής.