Βιβλιογραφία

Οδηγός Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Προβολή όλων

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Μαρωνίτης, Δ.Ν.

Είδος Δημοσίευσης:

Άρθρο

Μορφή Δημοσίευσης:

Έντυπη

Τίτλος:

«Η σχολική μετάφραση»

Γλώσσα:Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης:

1993

Εκδοτικά στοιχεία:

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 71: 6-29

Γενική κατηγορία:

Μελέτες για τη μετάφραση

Θέματα:ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Θεωρία της μετάφρασης, Μέθοδοι μετάφρασης, Εφόδια του μεταφραστή, Διδασκαλία ΑΕ Γρ. από το πρωτότυπο

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει πέντε επιφυλλίδες σχετικά με το θέμα της σχολικής μετάφρασης, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στο Βήμα της Κυριακής με τους τίτλους: «Το monstrum της σχολικής μετάφρασης» (31.5.92), «Πέρα από τη σχολική μετάφραση» (21.6.92), «Πέρα βρέχει» (13.9.92), «Διχασμός και συμφιλίωση στον Ηρόδοτο» (4.10.92), «Να σκεφτούμε» (1.11.92). Αρχικά προσδιορίζονται οι τύποι της φιλολογικής και της λογοτεχνικής μετάφρασης. Μέσα από τη σχηματική αντιπαράθεση των δύο αυτών "νόμιμων" μεταφραστικών τύπων προσδιορίζεται ο "υβριδικός" τύπος της σχολικής μετάφρασης ως "νόθο τέκνο" της φιλολογικής μετάφρασης. Για να θεραπευθεί η παθολογία της σχολικής μετάφρασης προτείνεται: α) να έχει προφορικό, εναλλακτικό και προσωρινό χαρακτήρα· β) ως μονάδα μάθησης της αρχαίας γλώσσας να χρησιμοποιείται η κατηγορία του "μικροκειμένου"· και γ) να δηλώνεται προκαταβολικά η τυπολογική ταυτότητα του διδασκομένου κειμένου. Στη συνέχεια δίνεται ένα υπόδειγμα διδασκαλίας τριών προοιμίων ιστοριογραφίας (των Εκαταίου, Ηροδότου, Θουκυδίδη) χωρίς μετάφραση.