Βιβλιογραφία

Οδηγός Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Προβολή όλων

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Καζάζης, Ι.Ν.

Είδος Δημοσίευσης:

Άρθρο

Μορφή Δημοσίευσης:

Έντυπη

Τίτλος:

«Μια συμπαράταξη: Η μετάφραση του Συμποσίου του Ι. Συκουτρή και Το μεταφραστικό πρόβλημα του Ι.Θ. Κακριδή»

Γλώσσα:Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης:

1995

Εκδοτικά στοιχεία:

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 79: 67-74. Ανατύπωση στο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. 1999. Θεσσαλονίκη: Η βιβλιοθήκη του "Φιλολόγου". Τόμ. Α΄, σελ. 394-401

Γενική κατηγορία:

Μελέτες για τη μετάφραση

Θέματα:ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Θεωρία της μετάφρασης, Ιστορία της μετάφρασης

Ο Καζάζης συγκρίνει τη μεταφραστική θεωρία του Ι.Θ. Κακριδή, όπως καταγράφεται στο Μεταφραστικό Πρόβλημα, με τη μεταφραστική πρακτική που εφάρμοσε ο Ι. Συκουτρής μεταφράζοντας το Συμπόσιο του Πλάτωνα. Από τη σύγκριση διαπιστώνεται η συμφωνία των δύο φιλολόγων σχεδόν σε όλα τα θέματα της μεταφραστικής στρατηγικής, ενώ εξετάζεται αναλυτικότερα η σύγκλισή τους στο ζήτημα της απόδοσης της υποτακτικής σύνταξης του αρχαίου λόγου.