4. Βασικό λεξιλόγιο

Ωστόσο, παρόλο που το μέγεθος του λεξιλογίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, υπάρχει ένα τμήμα του λεξιλογίου που είναι απολύτως απαραίτητο για τη βασική επικοινωνία.

Πρόκειται για εκείνες τις λέξεις που –εκτός από απαραίτητες– είναι  και επαρκείς για τη βασική επικοινωνία. Αυτό το τμήμα του λεξιλογίου ονομάζεται βασικό λεξιλόγιο.

 Αποτελείται από τις περισσότερες γραμματικές λέξεις (π.χ. ο, η, το, και, από, να, θα) και από εκείνες τις λεξικές λέξεις που δηλώνουν έννοιες θεμελιώδεις για την καθημερινή ζωή (π.χ. νερό, μητέρα, καλό, κακό, τρέχω, πεινάω).
 
Ο αριθμός των λέξεων του βασικού λεξιλογίου υπολογίζεται ότι είναι γύρω στις 800-1.000 λέξεις.
 
Στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών το βασικό λεξιλόγιο είναι εκείνο που διδάσκεται πρώτο, προκειμένου να μπορούν οι μαθητές της ξένης γλώσσας να κατακτήσουν τα πρώτα επίπεδα της επικοινωνίας.