3. Πόσες λέξεις γνωρίζουμε;

Το λεξιλόγιο που ο καθένας από εμάς γνωρίζει (είτε ενεργητικά είτε παθητικά) περιλαμβάνει λέξεις κοινές για όλους, αλλά περιλαμβάνει και λέξεις που εξαρτώνται από την ηλικία, τη μόρφωση, τον τόπο καταγωγής, την επαγγελματική απασχόληση του καθένα και της καθεμιάς από εμάς

. Δεν είναι, επομένως, εύκολο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον αριθμό των λέξεων που περιλαμβάνονται στο λεξιλόγιο των ομιλητών

 . Έρευνες, που έχουν γίνει για το λεξιλόγιο αμερικανών ομιλητών, αναφέρουν ότι ένας μέσος αμερικανός απόφοιτος Λυκείου γνωρίζει παθητικά περίπου 60.000 λέξεις, ενώ ένας απόφοιτος Πανεπιστημίου γνωρίζει παθητικά περίπου 120.000 λέξεις.