Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

62

Και ω ταξίδια και ω θάλασσες! Ταξίδια του καρφωμένου στα γυμνά ακρογιάλια με των παιδιών τ’ αφρόντιστα παιγνίδια, για τους βυθούς που κρύβουν τα κοράλλια, 5 για τους κρυψώνες που βαστάν τα οπάλια με τα χρώματα, με τ’ αντιφεγγίδια, βραδιών και όρθρων και αχνούς και ροδοκάλια που πάντα πάνε αλλάζοντας, ποτέ ίδια… για τ’ ανθόνερα που γλυκανασταίνουν 10 ραντίζοντας τις λιγοθυμισμένες, για αγάπες κάποιες, που, άγγιχτες παρθένες, λάγνοι πόθοι με τρέλας χορούς δένουν μέσα σε ολόχλωρο ένα περιβόλι. Ταξίδια, ίσκιοι φεγγόβολοι, άπιαστοι, όλοι.