Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 1863: Άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944-1949

ΦΕΚ 204/18-9-1989, τ.Α ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 1863: Άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944-1949. Αναστασιάδης Γ., Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (1974-1992), Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη 1993, σ.305-306
  • Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του ’80 → Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης → Ιστορία

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1.
Η περίοδος από την αποχώρηση των Στρατευμάτων κατοχής μέχρι 31-12-1949 αναγνωρίζεται ως "περίοδος εμφυλίου πολέμου.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος "συμμοριτοπόλεμος" αντικαθίσταται με τον όρο "εμφύλιος πόλεμος" και όπου "συμμορίτες" με τον όρο "Δημοκρατικός Στρατός".
Διατάξεις συντακτικών πράξεων, ψηφισμάτων, νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος καταργούνται.
Άρθρο 2.
Αίρονται οι οποιεσδήποτε συνέπειες από καταδίκες αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και όσων έλαβαν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο που επιβλήθηκαν από κακουργιοδικεία, εφε¬τεία, τακτικά ή έκτακτα στρατοδικεία, ναυτοδικεία ή αεροδικεία για πράξεις που είχαν σχέση με τη συμμετοχή τους στην Εθνική Αντίσταση και τον εμφύλιο πόλεμο καθώς επίσης με τα κοινωνικά τους φρονήματα και γενικότερα με την κατά διαστήματα πολιτική ανωμαλία από την απελευθέρωση και μέχρι 24 Ιουλίου 1974, οι δε ποινές διαγράφονται από τα δελτία του ποινικού μητρώου.»