Προηγούμενο   Επόμενο
Τέλος 
συνέβη στον κόσμο

1929

Οικονομική κρίση

H παγκόσμια οικονομική κρίση συγκλονίζει τον εμπορικό κόσμο και ιδιαίτερα την Αμερική.