Προηγούμενο   Επόμενο
Τέλος 
συνέβη στον κόσμο

1928

Καταμέτρηση του πληθυσμού

Οι Έλληνες μετριούνται και βρίσκονται 6.204.684. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και περίπου 1.000.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη.