Προηγούμενο   Επόμενο
Τέλος 
συνέβη στον κόσμο

1917

Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο

Η ελληνική κυβέρνηση μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων (Ανταντ).