Προηγούμενο   Επόμενο
Τέλος 
συνέβη στον κόσμο

1914

Εγκαίνια της διώρυγας του Παναμά.

Εγκαίνια της διώρυγας του Παναμά.