Προηγούμενο   Επόμενο
Τέλος 
συνέβη στον κόσμο

1727

Ιμπραήμ Μουτεφερίκα

  • Ιμπραήμ Μουτεφερίκα
  • Χάρτης του Ινδικού Ωκεανού και της θάλασσας της Κίνας τυπωμένος από τον Ιμπραήμ Μουτεφερίκα το 1828. Είναι μέρος του πρώτου βιβλίου με χάρτες που τυπώθηκε στο μουσουλμανικό κόσμο.

Στην Τουρκία, ο Ιμπραήμ Μουτεφερίκα, πολυμαθής διπλωμάτης, εκδότης, τυπογράφος και άνθρωπος των γραμμάτων είναι ο πρώτος μουσουλμάνος που θα χρησιμοποιήσει αραβικά στοιχεία στην τυπογραφική μηχανή του.