Προηγούμενο   Επόμενο
Τέλος 
τα παιδιά εκείνη την εποχή

1713

Πατμιάδα Εκκλησιαστική του Γένους Σχολή

  • Ο Μακάριος ο Πάτμιος

Ο Μακάριος Καλογεράς ιδρύει στην Πάτμο την Πατμιάδα Εκκλησιαστική του Γένους Σχολή, μέσα στο κτιριακό συγκρότηµα – Κάθισµα – του Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυψης. Από την ίδρυση της Σχολής το 1713, ορισμένοι χώροι της Αποκαλύψεως χρησίμευσαν όχι μόνο ως αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και ως κοιτώνες των μαθητών. Η Σχολή εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες μαθητών, διέπλαθε το χαρακτήρα τους, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή παιδεία µε την κατά Θεόν κατάρτιση και την αληθινή Θεογνωσία. Επειδή λειτούργησε µέσα στο κτιριακό συγκρότημα του Καθίσµατος ονομάστηκε «ένδον της Αποκαλύψεως Φροντιστήριον».
Ο Μακάριος, ενώ κατέβαλε ενοίκιο στη Μονή του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου για το Κάθισμα, δίδασκε χωρίς μισθό και φρόντιζε για τους απόρους μαθητές του. Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της Σχολής ήταν η παροχή “αδάπανης” παιδείας σε όλους, Πατμίους και ξένους. Η διαμονή στη Σχολή ήταν πάντα δωρεάν, ενώ η διατροφή των μαθητών ήταν προσωπική υπόθεση του καθενός, αφού τότε δεν υπήρχε κοινή τράπεζα.