Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»

Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π4.3.4. Πολυμεσική Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας: Στη γραμμή του χρόνου Γραμματεία, Ιστορία, Πολιτισμός

Επιστ. Υπεύθυνη: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

&

 

Πράξη 62 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π3.2.2. Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών για την κατασκευή σεναρίων και δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών: Αρχαιογνωστική βάση δεδομένων

Επιστ. Υπεύθυνη: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

Ομάδα Εργασίας

Γενική επιμέλεια: Τριανταφυλλιά Γιάννου

Σχεδιασμός και προδιαγραφές έργου, Συντονισμός εργασιών: Τριανταφυλλιά Γιάννου


Σύνταξη χρονολογίων: Τριανταφυλλιά Γιάννου (συντονισμός-επιμέλεια), Γεωργία Αλβανίδου, Στέλλα Δεμενοπούλου, Βίκυ Φαράντου

Συλλογή-καταγραφή εικονογραφικού και πολυμεσικού υλικού υλικού: Μαρία Ακριτίδου, Γεωργία Αλβανίδου, Δημήτρης Θεοχάρης, Αθανασία Μαργώνη, Έφη Στεργίου, Σοφία Τρομάρα, Σωτήρης Τσέλικας

Συλλογή-καταγραφή έργων της αρχαίας ελληνικής και νεότερης γραμματείας: Μαρία Ακριτίδου, Γεωργία Αλβανίδου, Χρήστος Δανιήλ, Δημήτρης Θεοχάρης, Τώνια Καράογλου, Αθανασία Μαργώνη, Στεφανία Μποτέλη, Βίκυ Φαράντου

Τεκμηρίωση καταγραφών, σήμανση και επιμέλεια ψηφιοποίησης: Τριανταφυλλιά Γιάννου (συντονισμός-επιμέλεια), Ελ. Αθανασιάδου, Μαρία Ακριτίδου, Γεωργία Αλβανίδου, Αθανασία Μαργώνη, Αθηνά Παυλίδου, Δανάη-Σοφία Χρηστίδου

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Τριανταφυλλιά Γιάννου

Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)