Ωκεανός

Η ιδέα ότι ο Ωκεανός είναι ἀψόρροος, δηλαδή κυλάει προς τα πίσω, ξανακυλάει στον εαυτό του (Ιλ., Τ 399, Οδ., φ 65), πρέπει να γεννήθηκε στους μεγάλους παραποτάμιους πολιτισμούς της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας. Πρόκειται, δηλαδή, για μη ελληνική μυθολογική ιδέα που περιγράφει τον σχηματισμό της ξηράς από τα έλη που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο ποτάμια της Μεσοποταμίας ή την ανάδυση της εύφορης γης, όταν τα νερά υποχωρούσαν μετά τις πλημμύρες του Νείλου. Η ξηρά αυτή εξακολουθεί να περιβάλλεται από νερό.

Η ιδέα ότι το αλμυρό νερό είναι απλώς γλυκό νερό που έχει μια μικρή πρόσμειξη χώματος ήταν πολύ κοινή στην επιστημονική περίοδο (Kirk -Raven -Schofield 1988, σ. 28-60).