Ο Παυσανίας για τον Νάρκισσο

Ο Παυσανίας παραδίδει και μιαν άλλη εκδοχή του μύθου, σύμφωνα με την οποία ο Νάρκισσος ερωτεύτηκε τη δίδυμη αδελφή του, που πέθανε πρόωρα. Ο νέος βρήκε παρηγοριά στα ήσυχα νερά του Δονακώνα, όπου το είδωλό του του θύμιζε έντονα την αδελφή του. Ο τόπος που αναφέρει ο Παυσανίας ως Δονακών («με καλάμια») τοποθετείται νοτιοδυτικά των Θεσπιών, δίπλα στον χείμαρρο. Επιγραφή ενός αναθήματος που αφιέρωσε ο αυτοκράτορας Αδριανός στον Θέσπιο Έρωτα σημειώνει τον τόπο ως Ναρκίσσου κήπον ανθόεντα (ως «λουλουδιασμένο κήπο του Νάρκισσου»). (Παυσ. 9,31. Οβ., Μετ. 3.402 κ.ε.. Κόνων, Διηγήσεις ΧΧΙV. Πλίνιος, Φυσική ιστορία ΧΧΙ, 75. Ευστάθιος 266.7-10).