Τρωίλος

 

[…] φεύγοντας ο Τρωίλος ξαρμάτωτος, το δύστυχο τ' άγουρο παιδί, που κι αν και πιο αδύναμος αναμετρήθηκε με τον Αχιλλέα, σέρνεται από τ' άλογα και τ' ακυβέρνητο άρμα, τα χαλινάρια όμως κρατώντας· ο σβέρκος του και τα μαλλιά σέρνουνται στο χώμα και τρυπημένος με το κοντάρι σχεδιάζει πάνω στη γης. (Βιργ., Αιν. 3.1-68, μετ. Θ.Δ. Τασόπουλου)