Κρητικοί εποικισμοί στη Σικελία

Αλλά οι Κρήτες της Σικελίας, μετά τον θάνατο του Μίνωα, καθώς είχαν μείνει χωρίς βασιλιά, εστασίασαν και μετά τον εμπρησμό των πλοίων τους από τους Σικανούς του Κωκάλου έχασαν κάθε ελπίδα για την επάνοδο στην πατρίδα. Αποφάσισαν λοιπόν να εγκατασταθούν στη Σικελία και ορισμένοι έκτισαν στο νησί μια πόλη που την είπαν Μινώα από το όνομα του βασιλιά τους, ενώ άλλοι περιπλανήθηκαν στην ενδοχώρα του νησιού, κατέλαβαν μια τοποθεσία με φυσική οχύρωση και έκτισαν πόλη που ονόμασαν Έγγυιο από την πηγή που έτρεχε εκεί. Και αργότερα, μετά την άλωση της Τροίας, όταν ο Μηριόνης ο Κρήτας έπιασε στεριά στη Σικελία, υποδέχθηκαν φιλικά λόγω συγγένειας τους Κρήτες που κατέπλευσαν εκεί και τους έκαναν συμπολίτες τους. Και χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο την οχυρή πόλη τους έκαναν πολέμους με τους περιοίκους και κατέκτησαν αρκετά εδάφη. Και όπως γίνονταν όλο και δυνατότεροι, έκτισαν ένα ναό των Μητέρων και απένειμαν σε αυτές τις θεές πολύ μεγάλες τιμές στολίζοντας τον ναό τους με πολλά αναθήματα. Λεγόταν ότι η λατρεία αυτών των θεών μεταφέρθηκε από την πατρίδα τους την Κρήτη, γιατί οι Κρήτες τιμούσαν αυτές τις θεές ξεχωριστά. (Διόδωρος Σ. 4.79.5-7)