Ιδομενέας - Αίαντας: φραστικές αντιπαραθέσεις

Ιδομενέα, φαφλατάς παράκαιρα· και πέρα

ανάερα σηκώνονται πετώντας οι φοράδες.

Μες στους Αργείους, ως θαρρώ, τόσο δεν είσαι νέος,

και μάτια τόσο καθαρά δεν έχ΄ η κεφαλή σου˙

πάντοτ΄ εσύ ΄σαι φαφλατάς, αλλ΄ όπου ευρίσκοντ΄ άλλοι

άνδρες καλύτεροι από σε, προς τι να φαφλατίζεις;

(Ψ 474-479)